BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ucieklak-Jeż Paulina, Kulesza Marek
Title
Jakość życia w krajach Unii Europejskiej w świetle danych społecznych i ekonomicznych
Quality of Life in European Union in the Light of Social and Economic Data
Source
Zeszyty Naukowe Instytutu Zarządzania i Marketingu Akademii im. Jana Długosza w Czestochowie. Pragmata Tes Oikonomias, 2009, z. 3, s. 15-28, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Jakość życia, Badania porównawcze, Ocena jakości życia
Quality of life, Comparative examination, Life quality assessment
Note
summ.
Abstract
W artykule omówiono dostępne wskaźniki jakości życia. Wyodrębniono również w tych wskaźnikach badane aspekty jakości życia. Przedstawiono ranking państw Unii Europejskiej w 2000 roku i 2005 roku według badanych wskaźników. Obserwując zmiany w rankingach z perspektywy czasu, można zauważyć jedynie nieznaczne zmiany pozycji, tylko między sąsiadującymi w zestawieniu państwami. Poza tym nie widać żadnych charakterystycznych zmian w kształtowaniu się miejsc w rankingu, w szczególności - w grupie nowych państw Unii.(fragment tekstu)

The available indexes of the quality of life are discussed in the article. The researched aspects of the quality of life have been distinguished and stressed within the applied indexes. The 2000 and 2005 EU country members rankings according to the indexes in question have been shown. Due to the lack of data, other indexes have been applied in the ranking for the years in question. However, following the changes in the ranking, one may observe regularities concerning changes of ranking positions only for pairs of countries. Apart from that, no distinctive changes in the development of the ranking positions of the individual new EU country members can be observed.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Boarini R., Johansson A., Mira M., Alternative measures of well-being. OECD Social, employment and migration working papers No. 33, 2006.
 2. European Foundation for the Improvement of Living and Working Condition, Quality of life in Europe, Dublin, 2004.
 3. Grasso M., Canova L., [in:] Social Indicators Research, 2008, 87:1-25.
 4. Land K., 1999. Social Indicators [in:] Edgar and Rhonda Montgomery (eds.) Encyplopedia of Sociology, New York: Macmillan, pp 1844-1850.
 5. Prescott-Allen R., The Wellbeing of Nations - A Country-by-Country Index of Quality of Life and the Environment, Island Press, Washington, Covelo, London 2001.
 6. Rapley M., Quality of Life Research, SAGE Publications, London, Thousand Oaks, New Delhi, 2003.
 7. Sirgy M.J., Michalos A.C., Ferriss A.L., Easterlin R.A., Patrick D., Pavot W., [in:] Social Indicators Research 2006, 76: 343-466.
 8. United Nations Development Programme, Human Development Report 2006. Oxford University Press, New York, Oxford 2006.
 9. Veenhoven R. Social Indicators Research, 2005, 71, pp. 61-86.
 10. http://www.worlddatabaseofhappiness.eur.nl
 11. http://www.economist.com/media/pdf/QUALITY_OF_LIFE.PDF
Cited by
Show
ISSN
1899-2706
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu