BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ucieklak-Jeż Paulina
Title
Uwagi na temat metod pomiaru nierówności zdrowotnej i sprawiedliwości w finansowaniu opieki zdrowotnej
Remarks on Methods of Measurement of Health Inequalities and Fairness of Financial Contribution in Health System
Source
Zeszyty Naukowe Instytutu Zarządzania i Marketingu Akademii im. Jana Długosza w Czestochowie. Pragmata Tes Oikonomias, 2009, z. 3, s. 41-53, bibliogr. 15 poz.
Keyword
Opieka zdrowotna, Nierówności społeczne
Health care, Social inequality
Note
summ.
Abstract
W przeprowadzonym w 1997 r. przez Światową Organizację Zdrowia - jedynym globalnym badaniu dotyczącym jakości funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej - wykorzystano do pomiaru wskaźniki: równości przeżycia dzieci ECS (Equalitity of child survival) i sprawiedliwości wkładu finansowego FFC (Fairness in financial contribution). W ogólnym rankingu, od najlepiej funkcjonującej służby zdrowia do najgorzej funkcjonującej, na 191 państw - Polska zajęła 37 miejsce, tj. ze względu na nierówność zdrowotną 5 miejsce; niestety, ze względu na sprawiedliwość w finansowaniu opieki zdrowotnej - 150 miejsce.(fragment tekstu)

Composite measure overall health system attainment is built on five social aspects: level of health, health inequality, responsiveness, responsiveness distribution and fairness of financial contributions to health. In this article methods of health inequality measurement (Equality of child survival) and Fairness in financial contribution (FFC) are presented. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Gakidou E., King G., An individual approach to health inequality: child survival in 50 countries, GPE Discussion Paper Series: No. 28 WHO, Geneva 2001.
 2. Gakidou E., Murray C.J.L., Frank J., A framework for measuring health inequality, [in:] Murray C.J.L., Evans D.B. (eds.) Health systems performance assessment: debates, methods and empiricism, WHO, Geneva 2003.
 3. Gakidou E., King G., Measuring total health inequality: Adding individual variation to group - level differences, in: Murray C.J.L., Evans D.B. (eds.) Health systems performance assessment: debates, methods and empiricism, WHO, Geneva 2003.
 4. Gakidou E., King G., Determinats of inequality in child survival: Results from 39 countries, [in:] Murray C.J.L., Evans D.B. (eds.) Health systems performance assessment: debates, methods and empiricism, WHO, Geneva 2003.
 5. Murray C.J.L., Knaul F., Musgrove Ph., Xu K., Kawabata K., Defining and measuring fairness in financial contribution to the health system, GPE Discussion Paper Series: No. 24, WHO, Geneva 2001.
 6. Murray CJL., Xu K., Klavus J., Assessing the distribution of household financial contributions to the health system: concepts and empirical application, [in:] Murray CJL, Evans D.B. (eds.), Health systems performance assessment: debates, methods and empiricism, WHO, Geneva 2003.
 7. Murray C.J.L., Lauer J., Overall health system achievement for 191 countries, GPE Discussion Paper Series: No. 28, WHO, Geneva 2001.
 8. Technical Consultation on Fairness on Financial Contribution to Health Systems, Geneva 2001.
 9. Technical Consultation on the Measurement of Health Inequalities WHO, Geneva 2001.
 10. Regional Consultation and Technical Workshop on Health Systems Performance Assessment, WHO - SEARO, New Delhi 2001.
 11. Report of the Workshop Health systems performance the World Health Report, Rio de Janeiro 2000.
 12. World Health Organization, The World Health Report 2000. Statistical Annex, WHO, Geneva 2000.
 13. Xu K., Klavus J., Kawabata, Evans D.B., Household health system contributions and capacity to pay: definitional, empirical, and technical challenges, [in:] Murray C.J.L., Evans D.B. (eds.), Health systems performance assessment: debates, methods and empiricism, WHO, Geneva 2003.
 14. Xu K., Klavus J., Aguilar-Rivera A.M., Summary measures of the distribution of household financial contributions to health, [in:] Murray C.J.L., Evans D.B. (eds.), Health systems performance assessment: debates, methods and empiricism, WHO, Geneva 2003.
 15. Xu K., Klavus J., Evans D.B., The Impact of Vertical and Horizontal Inequality on the fairness in financial contribution index, [in:] Murray C.J.L., Evans D.B. (eds.), Health systems performance assessment: debates, methods and empiricism, WHO, Geneva 2003.
Cited by
Show
ISSN
1899-2706
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu