BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Widawska-Stanisz Agnieszka, Sowier-Kasprzyk Izabella
Title
Promocja gminy jako element marketingu terytorialnego
Commune Promotion as a Part of Territorial Marketing
Source
Zeszyty Naukowe Instytutu Zarządzania i Marketingu Akademii im. Jana Długosza w Czestochowie. Pragmata Tes Oikonomias, 2009, z. 3, s. 89-95, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Marketing terytorialny, Gmina, Promocja
Territorial marketing, District, Promotion
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu było przedstawienie zagadnień związanych z promocją gminy oraz wskazanie na wagę stosowania narzędzia oddziaływania marketingowego. Przy czym należy pamiętać, że niska efektywność działań samorządu, i w konsekwencji wzrost bezrobocia i migracja mieszkańców do atrakcyjniejszych miejsc zamieszkania, coraz częściej spotyka się z dezaprobatą społeczności lokalnej.(fragment tekstu)

When superior goals of a commune is discussed it is necessary to be aware that it should be aimed on commonwealth of its citizens. Thanks to an appropriate marketing mix composition it is possible not only to assure a positive commune image but also to attract prosper investors, tourists and other subjects interested in a commune offer. Integrated promotion actions allow to accomplish presupposed goals.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Beblo W., Wojtacha-Gonsior A., Strategia Rozwoju Zrównoważonego Gminy Poraj, Citec, Katowice 2000.
  2. Drzazga M., Systemy promocji przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2006.
  3. Karczmarek J., Włodarczyk B., Strategia rozwoju produktów turystycznych dużego miasta przemysłowego - przykład Łodzi, "Problemy Turystyki", vol. XXIX, Instytut Turystyki, Warszawa 2006.
  4. Klisiński J., Widera Z., Marketing samorządu terytorialnego. Aspekty lokalne, Wyd. Unikat 2, Katowice 2006.
  5. Kotler P., Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002.
  6. Strzembiski L., Marketing usług turystycznych, [w:] Turystyka rekreacyjna oraz turystyka specjalistyczna, red. T. Burzyski, M. Łabaj, Wyd. DEKA, Warszawa 2003.
  7. Zioło M., Promocja jako zadanie własne jednostek samorządu terytorialnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 5, Szczecin 2006.
Cited by
Show
ISSN
1899-2706
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu