BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Garbiec Roman
Title
Emerytury górnicze w polskim systemie emerytalnym
Mining Pensions in the Polish Pension System
Source
Zeszyty Naukowe Instytutu Zarządzania i Marketingu Akademii im. Jana Długosza w Czestochowie. Pragmata Tes Oikonomias, 2009, z. 3, s. 97-114, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Emerytury, System emerytalny, Górnictwo
Pensions, Pension schemes, Mining sector
Note
summ., streszcz.
Abstract
W 1999 roku wprowadzona została w Polsce reforma systemu ubezpieczeń społecznych obejmująca między innymi nowe zasady przyznawania świadczeń emerytalnych. W referacie opisano nowy polski system świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Zasadnicza część referatu charakteryzuje przywileje górników w systemie emerytalnym. W referacie przedstawiono analizę porównawczą w zakresie wysokości potencjalnych emerytur standardowych i górniczych oraz okresy wypłaty tych świadczeń.(abstrakt oryginalny)

In 1999 were introduced stay in the Poland reform of the system of national insurance schemes hugging among others new principles of granting pension services. The new Polish system of services was described in the report from national insurance scheme. The principal part of the report characterizes miners privileges in the pension system. The comparative analysis was introduced in the report in the range of the height of potential standard and mining pensions and periods of payment of these services.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Barr N., The Objectives and Attainments Pension Schemes, [w:] State and Social Welfare Objective of Policy, ed. T-D. Wilson, Longman, London and New York 1991.
  2. Góra M., System emerytalny, PWE, Warszawa 2003.
  3. Holzmann R., Hinz R., Old-Age Income Support in the Twenty-First Century: An International Perspective on Pension Systems and Reform (razem z H. von Gersdorff, I. Gill, G. Impavido, A.R. Musalem, M. Rutkowski, R. Palacios, Y. Sin, K. Subarao, A. Schwartz), Web Version, 18 February 2005, The World Bank (www.worldbank.org/sp/incomes/OldAgesSupport- PrelimWeb,pdf).
  4. Myles J., Person P., The Comparative Political Economy of Pension Reform, [w:] The New Politics of the Welfare State, red. P. Pierson, Oxford University Press, New York 2001.
  5. Szumlicz T., Zabezpieczenie emerytalne w systemach zabezpieczenia społecznego, [w:] Systemy emerytalne w krajach Unii Europejskiej, pod red. T. Szumlicza i M. Żukowskiego, Twigger, Warszawa 2004.
  6. Ustawa z dnia 28.08.1997 roku O organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, Dz.U. nr 139/1997, poz. 934 wraz ze zmianami.
  7. Ustawa z 17.12.1998 roku O emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Dz.U. nr 162/1998, poz. 1118 wraz ze zmianami.
  8. Żukowski M., Reformy emerytalne w Europie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2006.
Cited by
Show
ISSN
1899-2706
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu