BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mazurek Edyta, Kośny Marek
Title
Assessment of Optimal Bandwidth in Decomposition of Redistribution Coefficient
Wyznaczanie szerokości przedziałów dochodowych w dekompozycji współczynnika redystrybucji
Source
Zeszyty Naukowe Instytutu Zarządzania i Marketingu Akademii im. Jana Długosza w Czestochowie. Pragmata Tes Oikonomias, 2009, z. 3, s. 233-246, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Redystrybucja dochodów, Opodatkowanie dochodów
Redistribution of income, Taxation of income
Note
streszcz.
Abstract
Najczęściej analizowany współczynnik redystrybucji, wyrażony jako różnica w koncentracji dochodu przed i po opodatkowaniu, stanowi miarę efektywnej redystrybucji, obejmującej zarówno redystrybucję wynikającą z progresywnej konstrukcji systemu podatkowego, jak i redystrybucję stanowiącą konsekwencję niezamierzonej niesprawiedliwości opodatkowania. Rozdzielenie tych komponentów umożliwia dekompozycja współczynnika redystrybucji, zaproponowana przez Kakwaniego a następnie wielokrotnie analizowana i modyfikowana przez innych autorów. Przeprowadzone badania wskazują jednak, że jednym z elementów istotnie wpływających na wyniki dekompozycji jest wybór szerokości przedziałów klasowych dla dochodu. Jednocześnie w literaturze brak jest jednoznacznych wyników odnośnie optymalnego wyboru tej szerokości. W tym kontekście celem artykułu jest prezentacja wybranych kryteriów wyboru szerokości przedziału oraz propozycja innych, możliwych rozwiązań w tym obszarze. Przedstawione zagadnienia zilustrowane zostały wynikami analiz, przeprowadzonych na danych podatkowych, pochodzących z wybranych urzędów skarbowych Dolnego Śląska. Artykuł powstał w wyniku współpracy z prof. Achille Vernizzim z Uniwersytetu w Mediolanie, któremu składamy serdeczne podziękowania za uwagi i sugestie bardzo pomocne zarówno przy przeprowadzanych badaniach, jak i pisaniu artykułu. (abstrakt oryginalny)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Aronson J.P., Jenkins P., Lambert P.J., Redistributive effect and unequal income tax treatment, "The Economic Journal", 1994,104, 262-270.
  2. Kakwani N.C. (1984), Welfare rankings of income distributions, "Advances in Econometrics", 1984, 3, 191-213.
  3. Urban I., Lambert P.J., Redistribution, horizontal inequity and reranking: how to measure them properly, "Public Finance Review". 2008 (forthcoming).
  4. Van de Ven J., Creedy J., Lambert P.J., Close equals and calculation of the vertical, horizontal reranking effects of taxation, "Oxford Bulletin of Economics and Statistics",2001, 63, 381-394.
  5. Vernizzi A., Pellegrino S., On the Aronson-Johnson-Lambert decomposition of the redistributive effect, "DEAS, Universita degli Studi di Milano", 2007, WP 2007-13.
  6. Vernizzi A., Pellegrino S., On determing "close equals groups" in decomposing redistributive and reranking effects, 2008, mimeo.
Cited by
Show
ISSN
1899-2706
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu