BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bem Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Praktyka lekarska jako mikroprzedsiębiorstwo
Medical Practice as a Micro-Enterprise
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 63, s. 13-22, tab., rys.
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2011 : tworzenie i zarządzanie
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Usługi medyczne
Small business, Medical services
Note
streszcz., summ.
Abstract
Rozwój rynku usług zdrowotnych, w szczególności sektora prywatnego, po-woduje coraz większe zainteresowanie lekarzy prowadzeniem prywatnej praktyki nie tylko jako źródła dodatkowych dochodów, ale także jako podstawowej formy wykonywania zawodu. Celem artykułu jest przedstawienie praktyki lekarskiej jako mikroprzedsiębiorstwa - poprzez określenie form prawnych wykonywania działalności, form opodatkowania i źródeł finansowania. (fragment tekstu)

Private medical practice is increasingly more willingly chosen by doctors as a form of an occupation. Competition on the market of private health coerces treating the practice as a company and a concentration on the elements such as: a choice of sources of financing, a taxation, investments and marketing.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, DzU 2004, nr 210, poz. 2135, z  późn. zm.
  2. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, DzU 1997, nr 28, poz. 152, z późn. zm.
  3. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, DzU 1998, nr  144, poz. 930.
  4. I. Dudzik I., Lekarze odchodzą ze szpitali. "Idą na swoje", "Dziennik Gazeta Prawna", 7.10.2010.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu