BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Burgiel Aleksandra (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Specyfika mikro i małych przedsiębiorstw jako determinanta ich orientacji i form działalności marketingowej
Specific Character of Micro and Small Enterprises as a Determinant of Their Orientation and Forms of Marketing Activity
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 63, s. 49-57
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2011 : tworzenie i zarządzanie
Keyword
Odporność na kryzys, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Marketing
Resistance to crisis, Small business, Marketing
Note
streszcz., summ.
Abstract
Ekonomiczne znaczenie mikro i małych przedsiębiorstw jest niepodważalne. Z jednej strony stanowią one ważną siłę napędową gospodarki, pełniąc też istotne funkcje społeczne, a z drugiej strony odgrywają rolę szczególnego bufora, ponieważ mała liczebność ich kadr, szybkość podejmowania decyzji oraz gotowość do ograniczania wydatków pozwalają im na najelastyczniejszą adaptację do zmieniających się warunków gospodarczych. W ostatnim czasie wykazały one stosunkowo dużą odporność na wpływ kryzysu, co paradoksalnie wynikało zarówno z ich mocnych, jak i słabych stron. (fragment tekstu)

Specific attributes of micro and small enterprises, i.e. limited number of workers, elasticity, fast decision processes, limited financial resources and low innovativeness are influencing their behavior and competitiveness, and also their market orientation as well as an attitude towards marketing tools. The paper presents some observations about small enterprises' orientation, their basic mistakes referring to marketing and some suggestions about marketing tools and actions which are applicable in the specific situation of such organizations.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. I. Steinerowska-Streb, Wybrane czynniki konkurencyjności małych i  średnich przedsiębiorstw w zmieniających się warunkach rynkowych, w: Stymulowanie wzrostu konkurencyjności gospodarki w okresie wychodzenia z kryzysu, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Wydawnictwo UG, Sopot 2010, nr 4/1, s. 9 i nast..
 2. A. Kujawińska, E. Więcek-Janka, Źródła przewagi konkurencyjnej mikroprzedsiębiorstw rodzinnych, w: Zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr  595, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2010, s. 67.
 3. A. Baranowska-Skimina, Sektor MŚP w Polsce w latach 2008-2009, http://www.egospodarka.pl/58234, Sektor-MŚP-w-Polsce-w-latach-2008- 2009,1,39,1.html, 20.11.2010.
 4. M. Szymura-Tyc, Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa, AE w Katowicach, Katowice 2005.
 5. M. Szymura-Tyc, Wartość dla klienta w procesie konkurencji, w: Zarządzanie produktem w warunkach globalizacji gospodarki, AE w  Poznaniu, Poznań 2004.
 6. Z. Telakowska, Przewaga konkurencyjna - niełatwo zdobyć, jeszcze trudniej zatrzymać, http://www.MSPmarketing.pl/strategia/97-przewaga- konkurencyjna-nieatwo-zdoby-jeszcze-trudniej-zatrzyma, 15.10.2010.
 7. D. Doliński, Psychologiczne mechanizmy reklamy, GWP, Gdańsk 2003.
 8. R. Heath, Reklama. Co tak naprawdę wpływa na jej skuteczność, GWP, Gdańsk, 2008.
 9. A. Falkowski, T. Tyszka, Psychologia zachowań konsumenckich, GWP, Gdańsk 2003.
 10. K. Hogan, Psychologia perswazji, Jacek Santorski & Co. Agencja Wydawnicza, Warszawa 2005; G. Zaltman, Jak myślą klienci. Podróż w głąb umysłu rynku, Rebis, Poznań 2008.
 11. http://komunikat.rrcc.pl/2008/04/doswiadczenia-budujace-zaangazowanie/, 15.11.2010; http://www.topemployers.pl/employers/Naszeprzemy %C5%9Blenia/Whitepapers/tabid/1205/articleType/ArticleView/articleId/84 /Poczucie-szczescia-moze-byc-zyskowne.aspx, 16.11.2010.
 12. M. Szopa, S. Stodolak, Jak uszczęśliwić pra-cownika, "Wprost" 2010, nr  14.
 13. R. Zemke, K. Anderson, Jak zapewnić znakomitą obsługę klientów, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006.
 14. I. Michalska-Dudek, Szanse i trudności w budowaniu lojalności polskich konsumentów za pomocą programów lojalno-ściowych, w: Relacyjne aspekty zachowań konsumenckich, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr  608, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2010, s. 64.
 15. E. Rosen, Fama. Anatomia marketingu szeptanego, Media Rodzina, Poznań 2003; B. Cates, Powiedz o mnie innym, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2009.
 16. Społeczeństwo informacyjne w Polsce, GUS, Warszawa 2010.
 17. http://marketingowiec.pl/artykul/wizerunek-polskich-firm-w-internecie, 16.11.2010.
 18. T. Maciejowski, Narzędzia skutecznej promocji w Internecie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 19. G. Mazurek, Blogi i wirtualne społeczności - wykorzystanie w  marketingu, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu