BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dudzik-Lewicka Irena (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Title
Strategia rozwoju w przedsiębiorstwie - dylematy polskich przedsiębiorców
Business Strategy the Dilemmas Faced by Polish Entrepreneurs
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 63, s. 58-64
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2011 : tworzenie i zarządzanie
Keyword
Strategia rozwoju przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo
Company development strategy, Enterprises
Note
streszcz., summ.
Abstract
Działanie spontaniczne, kierowane intuicją, aczkolwiek w niektórych sytuacjach korzystne, nie zapewni współcześnie przedsiębiorstwu długofalowego sukcesu. Każdy menedżer powinien zarządzać firmą z punktu widzenia przeszłości, czyli rozumienia tego, co się już wydarzyło, teraźniejszości - związanej z wykonywaniem bieżących analiz i ich interpretacją, oraz przyszłości, czyli planowania różnych wydarzeń, które mogą się wydarzyć. W efektywnym zarządzaniu firmą konieczne jest określenie misji, wyznaczenie celów, jak również wielofalowych planów. Dobry menedżer powinien być przede wszystkim dobrym analitykiem i strategiem. Aby dobrze zarządzać biznesem i zapewnić mu przetrwanie, powinien zadać sobie jedno fundamentalne pytanie: jak zarządzać przedsiębiorstwem długofalowo? Tym właśnie zajmuje się strategia.(fragment tekstu)

The present study deals with the attitude of Polish entrepreneurs from the Bielsko--Biała region towards the notion of a strategy and the role it plays in business activity. It includes the author's observations and reflection drawn on the basis of conducted research and audits, referring to three elements essential to all business entities, i.e. a mission, goal, and strategy understood as a both theoretical and practical action plan. The conclusions drawn emphasize poor strategic activity of the assessed companies. Therefore, the task that follows is to seek a possible reason of the present state of affairs. The final part of the study constitutes the author's attempt to find an answer to this puzzling issue.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. K. Obłój, Strategia organizacji: w poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2006.
 2. Z. Pierścionek, Strategie rozwoju firmy, PWN, Warszawa 1998.
 3. J. Penc, Strategiczny system zarządzania: holistyczne myślenie o  przyszłości, formułowanie misji i strategii, Wyd. Placet, Warszawa 2001.
 4. J. Stoner, Ch. Wankel, Kierowanie, PWE, Warszawa 1997.
 5. I. Dudzik-Lewicka, Proces zarządzania strategicznego, w: Tendencje w  zarządzaniu organizacjami przyszłości, red. A. Barcik, R. Barcik, ATH, Bielsko-Biała 2006, s. 142-168.
 6. J. Trout, Biznes to nie bajka, Prószyński i S-ka SA, Warszawa 2000.
 7. R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2008, s. 200-203.
 8. R. Krupski, Zarządzanie strategiczne, koncepcje - metody, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 9. M. Moszkowicz, Strategia przedsiębiorstwa okresu przemian, PWE, Warszawa 2000.
 10. I. Dudzik-Lewicka, A. Peszko, Strategie przedsiębiorstw regionu bielsko-bialskiego w warunkach integracji europejskiej - wyniki badań własnych, w: Koncepcje i narzędzia zarządzania strategicznego, red. M. Romanowska, P. Wachowiak, SGH w Warszawie, Warszawa 2006, s. 225-228.
 11. A. Stabryła, Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, PWN, Warszawa-Kraków 2007.
 12. R. Krupski, Elementy zarządzania strategicznego, Ossolineum, Wrocław 1996.
 13. I. Dudzik-Lewicka, Tworzenie strategii przedsiębiorstwa, w: START. Przedsiębiorczość akademicka. Przewodnik, red. A. Pradela, Wyd. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, Gliwice 2009, s. 95-106.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu