BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Greta Marianna (Politechnika Łódzka), Kostrzewa-Zielińska Teresa (Politechnika Łódzka), Otto Jacek (Politechnika Łódzka)
Title
dsiębiorczość w założeniach i realizacji strategii lizbońskiej oraz w założeniach strategii Europa 2020
Enterprise in the Presumptions and Implementation of Lisbon Strategy and in the Presumptions of Strategy Europe 2020
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 63, s. 65-74, tab.
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2011 : tworzenie i zarządzanie
Keyword
Przedsiębiorczość, Strategia Europa 2020
Entrepreneurship, Europe 2020 Strategy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Pojęcie strategia pochodzi od greckiego słowa strategos, oznaczającego przywódcę lub dowodzącego, i tak dosłownie pojmowane miało zastosowanie głównie w sztuce wojennej - w zręcznym planowaniu bitew. Z czasem zaczęto wykorzystywać to pojęcie także w wielu innych dziedzinach, w tym w ekonomii. Stąd jego miejsce w zręcznym planowaniu działań rozwojowych, "bitew" o konkurencyjność, innowacyjność oraz znaczące miejsce w gospodarce światowej, Unii Europejskiej (UE). W takim też kontekście należy interpretować Strategię Lizbońską i będącą jej kontynuacją i rozwinięciem - Strategię Europa 2020. Strategia Lizbońska jest "planowaniem bitew" o miejsce Unii Europejskiej na konkurencyjnej mapie świata, przyjętym w trzech głównych obszarach działania: gospodarczym, społecznym i ekologicznym. Plan ten przyjęto na dziesięć lat, wyznaczając cele. Cele te syntetycznie ujęto w tabeli 1. Strategia Europa 2020, koncentrując się na gospodarce nowoczesnej i proekologicznej, spowodowała, że priorytetem stała się wiedza i innowacje oraz poziom zatrudnienia, które mają ograniczyć wykluczenie społeczne oraz ubóstwo. Głównym instrumentem, za pomocą którego mogą się urzeczywistnić priorytety tych strategii, jest szeroko pojęta przedsiębiorczość ze szczególnym jej obszarem - sektorem MŚP, traktowanym jako motor napędowy rozwoju innowacyjności, wzrostu zatrudnienia i realizacji wyzwań ekologicznych. Wyrazem tego są zrealizowane lub realizowane działania w kończącej się (grudzień 2010) Strategii Lizbońskiej oraz planowane w rozpoczynającej się Strategii Europa 2020. (fragment tekstu)

The elaboration concerned about the place of micro, small and medium enterprises in strategies: Lisbon's and Europe 2020. It presents directions of implementation main actions that have been taken as a part of Lisbon Strategy and actions that are already planned in Strategy Europa 2020. It is necessary to say that the success of fulfilling economic and social presumptions depends on developmental, helpfulness and innovative potential of small and medium enterprises sector.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. M. Greta, Konkurencyjność regionów UE jako wyzwanie Strategii Lizbońskiej i polityki regionalnej na lata 2007-2013, w: Uwarunkowania realizacji celów Strategii Lizbońskiej w polskiej gospodarce, red. J. Bieliński, M. Czerwińska, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kard Sp. z  o.o., Gdańsk 2007, s. 89 i n.
  2. J. Bizet, Stratégie de Lisbonne : l'Europe peut-elle passer à la vitesse superieure ?, Paris, L'Espace Librairie du Sénat, 2006, s. 15.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu