BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Howaniec Honorata (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Title
Wpływ działań marketingowych przedsiębiorstw na rynkową znajomość marki
The Influence of the Actions of Companies on the Brand Awareness
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 63, s. 84-90
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2011 : tworzenie i zarządzanie
Keyword
Marka, Przedsiębiorstwo, Marketing
Brand, Enterprises, Marketing
Note
streszcz., summ.
Abstract
Świadomość istnienia marki (brand awareness) to zdolność potencjalnego nabywcy do rozpoznania lub przypomnienia sobie marki jako składnika określonej kategorii produktu w różnych warunkach i okolicznościach. Według J. Altkorna i T. Kramera świadomość marki jest równoznaczna ze świadomością produktu i oznacza:  stopień rozpoznawania i akceptacji produktu przez konsumentów,  miarę skuteczności reklamy wyrażoną odsetkiem odbiorców reklamy, którzy wiedzą o istnieniu na rynku danego produktu. Zasadniczo można wyróżnić cztery poziomy świadomości marki: - nieświadomość istnienia marki, - rozpoznawanie marki, - przypominanie (pamiętanie) marki, - priorytet marki w świadomości konsumenta. (fragment tekstu)

Brand which is known is a specific value for the customers, but primarily is a value for the enterprises. Buyers who deciding to purchase guided a brand very often. They seeing its high quality, but also reduction of the risk by brand. Well know brand simplifies process of decision-making and guarantees, what in the case of small busi-nesses can not be discounted. Developing brand value by increasing its awareness in the market, careful selec-tion of associations that are associated with the brand, and perception of adequate for its quality affects on the size of the possible to achieve the margin. Companies should, therefore, be interested in taking action that help to increase brand awareness in the market. The article presents the results of studies that allow for the initial classification of the actions of companies, relevant to the development of brand awareness. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. D. Aaker, Managing Brand Equity, The Free Press, New York 1991, s.  61.
  2. J. Altkorn, T. Kramer, Leksykon marketingu, PWE, Warszawa 1998, s.  252-253.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu