BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Idzik Marcin (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Wybrane problemy finansowania przedsiębiorstw mikro, małych i średnich
Chosen Problems of Funded the Micro, Small and Medium Sized Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 63, s. 91-99, rys., tab.
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2011 : tworzenie i zarządzanie
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Finansowanie przedsiębiorstwa
Small business, Financing enterprises
Note
streszcz., summ.
Abstract
Rozwój przedsiębiorstw zdeterminowany jest w dużym stopniu przez swobodny dostęp do kapitałów, a problem barier napotykanych przy pozyskiwaniu ich jest jednym z najpoważniejszych czynników ograniczających rozwój polskich przedsiębiorstw. Wybór konkretnego źródła finansowania zależy od formy działania firmy, stopnia jej rozwoju oraz pożądanej struktury i kosztów kapitału. Banki komercyjne, które miały być motorem przedsiębiorczości, obawiają się sektora małych i średnich przedsiębiorstw, a w szczególności mikroprzedsiębiorstw.(fragment tekstu)

The study presented results of the analysis on the circumstances determinants considerations of using the external sources of financing companies' activities. The empirical material was comprised of the results of the newest, unpublished, surveys among the entrepreneurs on a nationwide, representative sample of N = 1400 micro, small and medium sized companies. The study analyzed the conditions of using the external sources of financing on the part of the supply of the credits (barriers on the part of the banks) and on the part of the demand (barriers on the part of the entrepreneurs). Among the factors on the part of the entrepreneurs, the study evaluated the familiarity with various methods of external financing, entrepreneurs' attitudes towards using the external sources of financing or the influence of the preferred strategies of company development on using bank credits. We conducted a segmentation of enterprises in Poland in terms of the adopted development strategies and financing the enterprises. The study evaluated also the opinions of the banking milieu as regards the financing and serving the enterprises by banks.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Audyt Bankowości Mikroprzedsiębiorstw 2010, Research International Pentor, Warszawa 2010, s. 4-10.
  2. M. Siudak, Zarządzanie kapitałem przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001, s. 8-10.
  3. V. Wallace, A. Herrick, What Banking Leeds to Become, Strategy + Business, issue 57, Booz & Co, Winter 2009, s. 45.
  4. Warunki powstawania i działalności oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw 2005, GUS, Warszawa 2005, s. 16.
  5. Ch. Skinner, The future of banking in a globalised word, John Wiley & Sons, Ltd., Chichester 2007, s. 76-84.
  6. W. Orłowski, R. Pasternak, K. Flaht, D. Szubert, Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu, PARP, Warszawa 2010, s. 118-124.
  7. Monitor Bankowy 2010, Research International Pentor, Warszawa 2010, s. 6-8.
  8. Analiza segmentacyjna została wykonana w ramach badań zrealizowanych w projekcie Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu, PARP, 2010. Badania przeprowadzono w grudniu 2009 roku na próbie przedsiębiorstw sektora MŚP w Polsce o liczebności N = 1206, obejmując przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie. Więcej informacji: W. Orłowski i in., op.cit., s. 124-148.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu