BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaczmarek Anna (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim)
Title
Społeczna odpowiedzialność małych i średnich przedsiębiorstw
Corporate Social Responsibility Of Small And Medium Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 63, s. 108-116
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2011 : tworzenie i zarządzanie
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Społeczna odpowiedzialność
Small business, Social Responsibility
Note
streszcz., summ.
Abstract
Powszechnie społeczna odpowiedzialność biznesu (corporate social responsi-bility - CSR) utożsamiana jest z dużymi przedsiębiorstwami. Tymczasem tak zwane dobre praktyki prowadzenia działalności gospodarczej powinny być w obszarze zainteresowań także firm sektora małych i średnich przedsiębiorstw - widomo bo-wiem, że o sytuacji organizacji w bardzo dużej mierze decydują wartości niematerialne, takie jak reputacja i wizerunek. Za przedsiębiorstwa odpowiedzialne społecznie uznaje się takie, które świadomie i dobrowolnie przyjmują odpowiedzialność za postęp społeczny, decydują się oferować produkty oraz usługi z dziedzin przynoszących mały zysk i jednocześnie odrzucają działania społecznie szkodliwe. (fragment tekstu)

Entrepreneurs realize that the image of the company has influence on its competitive position on the market. Multiple factors are building that good image. In this article, the focus is on one of them - corporate social responsibility. The concept is wide and constantly evaluates. The chapter 1 constitutes an attempt to characterize it. The model of CRS is also described and profits resulting from following rules of CRS are included. In the next part, the activity of two Polish small and medium enterprises which are corporate social responsible is analyzed. The final part is dedicated to synthetic evaluation of conditions to implement corporate social responsibility in Polish small and medium enterprises.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. H. Ansoff, Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 2005, s. 54.
 2. R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1998, s. 144.
 3. M. Rybak, Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Warszawa 2004, s. 28.
 4. B. Rok, Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2004, s. 14-15.
 5. A. Szałkowski, Efektywność jako kryterium rozwoju potencjału pracy, w: Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, red. A. Stabryła, AE w Krakowie, Kraków 2006, t. 2, s. 42.
 6. A. Lewicka-Strzałeczka, Etyczne standardy firm i pracowników, IFiS PAN, Warszawa 1999, s. 54-60.
 7. M. Jabłoński, A. Primus, M. Spytkowska, A. Jabłoński, Ekologiczna społeczna odpowiedzialność biznesu (Enviromental corporate social responsibility), EFOE, Katowice 2010.
 8. J. Adamczyk, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009.
 9. Firma Księgarska Jacek Olesiuk Sp. z o.o. działa na polskim rynku od 2003 r. i zajmuje się hurtową dystrybucją książek i wydawnictw drukowanych, świadczy usługi składu i druku cyfrowego, www. fkjo.pl/historia_firmy.htm, 20.11.2010.
 10. www.kanlux.pl/onas.htm, 20.11.2010.
 11. www.przedsiebiorstwo.fairplay.pl, 19.11.2010.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu