BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kicia Mariusz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Rola mikrofirm w kreowaniu pasażerskiego ruchu lotniczego w Polsce a plany rozwoju portu lotniczego Lublin
The Importance of Micro-Enterprises for Air Passenger Traffic in Poland and the Lublin Airport Development Plans
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 63, s. 117-124, rys., tab.
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2011 : tworzenie i zarządzanie
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Lotnictwo cywilne
Small business, Civil aviation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Do potencjalnych komponentów oddziaływania społeczno-gospodarczego zalicza się wpływ lotnictwa na restrukturyzację regionalnej lub lokalnej gospodarki, lokalną produkcję przemysłową, lokalną działalność gospodarczą, rozwój turystyki, zatrudnienie, jakość sieci transportowej, atrakcyjność gruntów. W zależności od stopnia powiązania działalności portu lotniczego z otoczeniem, wskazuje się z kolei na cztery kategorie efektywnego wpływu lotniska na rozwój regionu: oddziaływa-nie bezpośrednie, pośrednie, indukowane i katalizowane. W portach lotniczych, dla których istnieją dostępne dane, łączny efekt - bezpośredni, pośredni i indukowany - dotyczący miejsc pracy ocenia się średnio na 2700-2950 miejsc pracy w skali kraju, 2000 miejsc pracy w regionie i 1425 miejsc pracy w skali lokalnej na 1 mln roczne-go ruchu pasażerskiego. Dodatkowo szacuje się, że dzięki efektowi katalizatora można powiększyć łączne efekty bezpośrednie, pośrednie i indukowane dodatkowo o około 80%.(fragment tekstu)

The article analyzes the impact of selected economic factors for air passenger traffic in Poland in 2004-2008. Models show the positive influence of the number of micro-enterprises in the region and the number of people working in these companies. Definitely less important is the number of all enterprises in the region or the level of GDP per capita. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. M. Kicia, Wpływ budowy i funkcjonowania Portu Lotniczego Lublin oraz organizacji EURO 2012 na sytuację społeczno-gospodarczą w województwie lubelskim - oddziaływanie indukowane, w: Gospodarcze znaczenie organizacji EURO 2012 i budowy Portu Lotniczego Lublin dla przedsiębiorstw regionu lubelskiego i rynku pracy województwa lubelskiego, red. J. Węcławski, W. Misterek, Fundacja PAN Oddział w  Lublinie, Lublin 2010, s. 115-136.
  2. Creat-ing Employment and Prosperity in Europe - a study by ACI Europe of the Social and Economic Impact of Airports, Airports Council International ACI Europe, 1998.
  3. The Social and Economic Impact of Airports in Europe, ACI Europe/York Aviation, styczeń 2004, s. 9.
  4. Oddziaływanie Regionalnego Portu Lotniczego Kielce na gospodarkę miasta Kielce i regionu świętokrzyskiego, WYG International, Warszawa 2007, s.  39.
  5. http://www.portlotniczy.lublin.pl/index.php?id_kategorii=15, 7.07.2010.
  6. http://www.stat.gov.pl, 30.11.2010.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu