BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łuczka Teresa (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie)
Title
Przedsiębiorczość i postawy przedsiębiorcze studentów - wybrane aspekty
Entrepreneurship and Students' Entrepreneurial Orientation Selected Aspects
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 63, s. 150-158, tab.
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2011 : tworzenie i zarządzanie
Keyword
Przedsiębiorstwo, Studenci
Enterprises, Students
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedsiębiorczość powszechnie rozumiana jest jako zdolność do podejmowania różnych przedsięwzięć, która jest cechą ludzi aktywnych i energicznych, ujawniającą się w różnym wieku. Psycholodzy kwalifikują przedsiębiorczość jako cechę psychiczną, warunkującą zdolność bycia dobrym przedsiębiorcą. Tak więc osoba przedsiębiorcza to taka, która osiąga sukces w organizowaniu i prowadzeniu przedsiębiorstw - produkcyjnych lub usługowych. Jakkolwiek zdania naukowców są podzielone w kwestii, czy nauczanie przedsiębiorczości może być efektywne, to oczywiste jest, że ta cecha osobowości poparta niezbędną wiedzą daje trudny do przecenienia potencjał intelektualny i co ważne - sprawczy, tak istotny dla gospo-darki1. Przedsiębiorczość można definiować jako specyficzne podejście do zarządzania polegające na najlepszym wykorzystaniu zasobów2. Jest to klasyczne ujęcie według P. Druckera. Przeciwstawne koncepcje traktowały przedsiębiorczość jako podejście do zarządzania polegającego na tworzeniu lub wykorzystywaniu szansy bez względu na dysponowane zasoby. Wśród wielu interpretacji przedsiębiorczości można wyróżnić dwa zasadnicze podejścia: pierwsze, atrybutowe, w którym przedsiębiorczość rozumie się jako zespół ludzkich cech związanych między innymi z aktywnością, skłonnością do ryzyka i innowacyjnością.(fragment tekstu)

Entrepreneurship is a source of competition in the market economy. Important meaning plays entrepreneurial orientation, especially among the students. In the paper selected theoretical and empirical aspects of these problems are presented.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka - światowe doświadczenia, red. J. Guliński, K. Zasiadły, PARP, Warszawa 2005, s. 9.
 2. S. Kwiatkowski, Przedsiębiorczość XXI wieku, w: Przedsiębiorczość i  konkurencyjność, red. J. Kotowicz-Jawor, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2001, s. 66.
 3. K. Safin, Zarządzanie małą firmą, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2003, s. 22-23.
 4. F. Bławat, Przedsiębiorca w teorii przedsiębiorczości i praktyce małych firm, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Seria Monografii nr 106, Gdańsk 2003, s. 48.
 5. K. Bacławski, Studium przedsiębiorczości w Polsce w roku 2004, Fundacja Edukacyjna Bachalski, Poznań 2005, s. 7.
 6. G. Vinig, W Dorresteijn, Determinants of Entrepreneurial Orientation Among Students - A Comparative Study of Dutch, Norwegian and Israeli Students, University of Amsterdam, "Working Papers Series" 10.10.2007.
 7. Ch.W. Scheiner, Fundamental Determinants of Entrepreneurial Behaviours, Grabels, Wiesbaden 2009, s. 83.
 8. D.P. Soetanto, H. Pribadi, G.A. Widyadana, Determinant Factors of Entrepreneurial Intention Among University Students, "The IUP Journal of Entrepreneurship Development" 2010, vol. 7, nos 1, 2.
 9. G.S. Popli, D.N. Rao, A Study of Entrepreneurial Career of Engineering Students, Oriental Bank of Commerce, "Working Paper Series", March 29, 2010.
 10. T.V. Menzles, H. Tatroff, The Propensity of Male vs. Female Students to Take Courses and Degree Concentration in Entrepreneurship, "Journal of Small Business and Entrepreneur-ship" 2006, vol. 19, iss. 2.
 11. U. Venesaar, E. Kolbre, T. Piliste, Student's Attitudes and Intentions toward Entrepre-neurship at Tallinn University of Technology, "Tallinn University of Technology's Working Papers in Economics" 2006, no. 154.
 12. G.S. Popli, A Study of Enterpreneurial Orientation & Inclination for Entrepreneurial Career of Management Students in India: An Empirical Analysis, http//ssrn.com/abstract-1579905.
 13. Entrepreneurship in American Higher Education, A Report from the Kauffman Panel on Entrepreneurship Curriculum in Higher Education, http://ssm.com/abstract=1291290.
 14. I. Verheul, D. Longerbone, M. Van Ginkel, Determinants of Entrepreneurship in the Netherlands, Accepted Paper Series, 24.11.2009.
 15. G. Segal, D. Borgia, J. Schoenfeld, The Motivation to Become an Entrepreneur, "International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research" 2005, vol. 11, iss. 1.
 16. H.S. Anant, Entrepreneurship (How to Get Started), http// ssm.com/abstract=1509411.
 17. M. Gallant, S. Majumdar, D. Varadarajan, Outlook of Female Students Towards Entrepreneurship - an Analysis of a Selection of Business Students in Dubai.
 18. Ch. Lendner, J. Hübscher, Lerneffekte bei Gründern und Studenten durch Gründungsma-nagement - Computersimulationen, Zeitschrift für KMU und Entrepreneurship 2009, Heft 3/4.
 19. H. Oosterbeek, M. Van Praag, A.I. Jsselstein, The Impact of Entrepreneurship Education on Entrepreneurship Competencies and Intentions: An Evaluation of the Junior Achievement Student Mini- Company Program, University of Amsterdam, "Working Paper Series", 18.08.2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu