BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michalczuk Grażyna (Uniwersytet w Białymstoku), Widelska Urszula (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku)
Title
Orientacja na klienta jako przesłanka rozwoju małego przedsiębiorstwa - tradycyjne a nowoczesne ujęcie marketingu na przykładzie wybranych przedsiębiorstw w Podlaskiem
Client Orientation as A Factor of Development of Small Enterprise - Traditonal and Modern Conception of Marketing Example of Companies from Podlaskie Voivodoship
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 63, s. 167-173
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2011 : tworzenie i zarządzanie
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Orientacja na klienta
Small business, Costumer orientation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł podejmuje problem rozwoju małych przedsiębiorstw w kontekście dostosowywania sfery marketingowej do zmian w otoczeniu rynkowym. Współczesny marketing bowiem to nie tylko rozbudowa sfery czynnościowej, lecz przede wszystkim przeorientowanie się na trwałe związki z klientami. W Polsce w sektorze małych przedsiębiorstw marketing nadal pełni tradycyjną funkcję, opartą na modyfikacji podstawowych narzędzi marketingowych. Tradycjonalizm przejawia się także w jednoznacznym utożsamianiu marketingu z promocją, co świadczyć może o realizacji funkcji marketingowej raczej w kontekście czynności, a nie strategicznego działania. W opracowaniu wnioskowanie zostało poparte wynikami badań przeprowadzonych w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorstw (głównie branży spożywczej i turystycznej) w województwie podlaskim. (fragment tekstu)

The aim of this study is presentation the main differences between modern and traditional marketing especially in the activity of small enterprise. The practice shows that an ability to create relationships with the environment is one of the most important abilities of a modern organization, thus an increasing role of relative capital. Conclusions has been drawn from current research of small enterprises in Podlaskie Voivod-ship (especially in food and tourism sectors).(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. K. Dębkowska, J. Moczydłowska, U. Widelska, J. Zielińska, R. Zieliński, Raport z badań opinii przedsiębiorstw Białegostoku, opracowany przez IBiA Sp. z o.o. w Białymstoku w grudniu 2009 r. (pełna wersja raportu http://www.bialystok.pl/395-strategia-rozwoju-miasta/default.aspx)
 2. R. Przygodzka, M. Kozłowska-Burdziak, K. Dębkowska, A. Sadowski, J. Ejdys, U. Widelska, A. Kononiuk, Analiza kluczowych sektorów województwa podlaskiego,Sektor spożywczy, WUP w Białymstoku, Białystok 2009. Raport stanowi rezultat badań przeprowadzonych na zlecenie WUP w  Białymstoku w ramach Podlaskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych.
 3. R. Przygodzka, M. Kozłowska-Burdziak, K. Dębkowska, A. Sadowski, J. Ejdys, U. Widelska, A. Kononiuk, Analiza kluczowych sektorów województwa podlaskiego, Sektor turystyczny, WUP w Białymstoku, Białystok 2009. Raport stanowi rezultat badań przeprowadzonych na zlecenie WUP w Białymstoku w ramach Podlaskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych.
 4. P. Zeller, Hierarchiczna klasyfikacja marketingu relacyjnego, "Marketing i Rynek" 2006, nr 9, s. 15-19.
 5. M. Kowalewska-Musiał, Marketing relacyjny - zmiana paradygmatu czy nowa orientacja rynkowa, "Marketing i Rynek" 2006, nr 3, s. 2-8.
 6. A. Kozakiewicz, Wartość dla klienta we współczesnej rachunkowości zarządczej, "Rachunkowość Zarządcza" 2007, nr 5.
 7. B. Dobiegała-Korona, Budowa i wzrost kapitału klienta, "CEO", maj 2008.
 8. B. V. Ouden., G.W. Ziggers., Capabilities, Management, Relational Capital and the Im-pact on Alliance Performance: An Empirical Study with Non-Equity Alliances, Proceedings of the 15th International Cooperative Forum 2004, Münster 2004; http://www.wiwi.unimuenster.de /06//igt/papers/Workshop02/Abstracts/Hr_Bd_Ouden/Ouden_ICF_2004_Brian_d en_Ouden.pdf, 5.10.2010.
 9. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w  latach 2006-2007; PARP Warszawa 2008.
 10. U. Kłosiewicz-Górecka, Małe firmy handlowe a zmiany w otoczeniu rynkowym, gazeta.pl, październik 2008.
 11. A. Sikorska, Sektor MŚP w świetle ostatnich badań Google, Portal finansowy IPO.pl, www.ipo.pl, październik 2009.
 12. J. Olędzki, D. Tworzydło, Z. Chmielewski, M. Wędrzyńska, Public Relations w małych i średnich przedsiębiorstwach, Kongregacja Przemysłowo-Handlowa Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej, Rzeszów 2008, s. 3-4.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu