BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Popowska Magdalena (Politechnika Gdańska), Starnawska Marzena (Politechnika Gdańska)
Title
Formy edukacji wspierające przedsiębiorczość w Pomorskiem
Overview of Existing Educational and Training Programmes Aimed at Supporting Entrepreneurship in Pomeranian Region
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 63, s. 182-188
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2011 : tworzenie i zarządzanie
Keyword
Edukacja, Przedsiębiorczość w programach nauczania, Przedsiębiorczość
Education, Entrepreneurship in the curriculum, Entrepreneurship
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł jest próbą przeglądu dostępnej oferty edukacyjno-szkoleniowej z zakresu przedsiębiorczości w regionie pomorskim. Autorki odnoszą się do działań instytucji otoczenia biznesu, jak i uczelni wyższych oraz zwracają uwagę na brakujące elementy dostępnych form wspierania przedsiębiorczości. Region pomorski odgrywa ogromną rolę w gospodarczym, politycznym i kulturalnym życiu Polski i regionu bałtyckiego. Na uwagę zasługuje fakt, że 43% jego gospodarki skoncentrowanych jest w aglomeracji Trójmiasta. Gospodarka Pomorza to z jednej strony tradycyjne dla regionu branże - przemysł stoczniowy, rafineryjny, maszynowy i meblarski, przetwórstwo spożywcze, produkcja papieru czy turystyka, z drugiej - coraz większego znaczenia nabierają innowacyjne branże oparte na nowych technologiach. Siłą napędową tej dynamicznej w skali kraju go-spodarki są małe i średnie przedsiębiorstwa. Wskaźnik przedsiębiorczości w Pomorskiem należy do najwyższych w kraju. Jest to w dużej mierze wynikiem historycznie zakorzenionej otwartości mieszkańców regionu na dostrzeganie możliwości rynkowych, jak i wysokiej jakości otoczenia edukacyjnego, w którym ważną rolę odgrywają publiczne i prywatne uczelnie wyższe. Rozwijanie przedsiębiorczości mieszkańców regionu jest również celem funkcjonującej w Pomorskiem, podobnie jak w innych częściach kraju, sieci organizacji i instytucji powołanych do wsparcia biznesu. Szacuje się, że obecnie działania zmierzające do wspierania przedsiębiorczości prowadzi około 120 instytucji. (fragment tekstu)

The paper is an attempt of the overview of existing educational and training programmes that aim to develop entrepreneurship in pomeranian region. We provide examples from business support institutions together with universities' actions. We also point out potential gaps in the entrepreneurship development education approaches.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. K. Wach, Entrepreneurship education in Poland, artykuł przedstawiony na konferencji ICELM 2008, http://www.upm.ro/proiecte/EEE/Conferences/papers/S605.pdf.
  2. N.E. Peterman, J. Kennedy, Enterprise education: Influencing students' perceptions of entrepreneurship, "Entrepreneurship - Theory and Practice", no. 28 (2), s .129-144.
  3. D. Kirby, Entrepreneurship education: can business schools meet the challenge?, "Education & Training" 2004, no. 46 (8/9), s. 510.
  4. K. Bacławski, K.M. Korczewa, P. Zbierowski, Studium przedsiębiorczości w Polsce w roku 2004, "Global Entrepreneurship Monitor", Fundacja Edukacyjna Bachalski, Poznań 2005, http://www.gemconsortium.org/national_reports.aspx.
  5. http://www.cieslik.edu.pl/index.php/ida/3/.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu