BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Przybył Dariusz (Politechnika Poznańska), Grudzień Łukasz (Politechnika Poznańska)
Title
Preinkubacja i inkubacja - usługi wspierające rozwój studenta
Preincubation and Incubation - Services Aiding Students' Development
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 63, s. 189-197, tab.
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2011 : tworzenie i zarządzanie
Keyword
Studenci, Przedsiębiorstwo
Students, Enterprises
Note
streszcz., summ.
Abstract
Z powodu niejednoznaczności pojęć warto przytoczyć definicję preinkubacji i inkubacji. Bazując na doświadczeniu zdobytym przy obsłudze obu procesów1, autor zaproponuje własne definicje, które jednak nie odbiegają w znaczący sposób od występujących w literaturze, jedynie je optymalizują2 i porządkują. Preinkubacja - to usługa umożliwiająca przedsiębiorcy przetestowanie swojego pomysłu na biznes w realnych warunkach rynkowych. Preinkubacja polega na udzieleniu młodemu przedsiębiorcy (osobie fizycznej) osobowości prawnej i tym samym umożliwienie mu działania jak normalna firma bez jej fizycznej rejestracji. W ramach preinkubacji uczestnik może wystawiać faktury, zarabiać, podpisywać umowy oraz rozliczać koszty. W ramach usług dodatkowych i niepłatnych jest korzystanie z pomieszczenia biurowego i sali do spotkań oraz uczestnictwo w szkoleniach. Preinkubacja nie wymaga zarejestrowania firmy, nie można preinkubować firmy (fragment tekstu)

One of the main areas of operation of the academic business incubators are the services of pre-incubation and incubation. These services stimulate pro-entrepreneurship awareness and assist in student business by definition. The present thesis aims to present a model of pre-incubation and incubation ser-vices. The model was prepared on the basis of research on the participants of incubation and pre-incubation. These models aim to present the expectations of the said services' participants. The model is based on research conducted on 19 pre-incubated projects and 12 incubated projects. In order to achieve maximum. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Inkubator Przedsiębiorczości Akademickiej. Podręcznik dla organizatorów i pracowników, red. K. Zasiadły, J. Guliński, Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przed-siębiorczości w Polsce, Poznań 1999, s. 115.
  2. Przedsiębiorczość akademicka w Polsce. Raport z badania, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2009, s. 135.
  3. K.B. Matusiak, Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, Wydawnictwo SOOIPP, Łódź-Kielce-Poznań 2009, s. 69 i s. 153.
  4. Benchmarking of Business Incubators. Final Raport, Centre for Strategy & Evaluation Services (CSES), Kent 2002.
  5. R.J. Kaden, Badania marketingowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008, s. 93 i 133.
  6. A. Hamrol, Zarządzanie jakością z przykładami, WN PWN, Warszawa 2008, s. 345-346.
  7. A.D. Aczel, Statystyka w zarządzaniu, WN PWN, Warszawa 2005, s. 726.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu