BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rękas Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Warunki tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce na tle wybranych krajów
Conditions for Business Start-Ups and Continuation in Poland as Compared to Other Selected Countries
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 63, s. 206-215, tab.
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2011 : tworzenie i zarządzanie
Keyword
Zakładanie przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo
Establishment of a company, Enterprises
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedsiębiorczość jest postrzegana jako jeden z głównych czynników rozwoju gospodarczego oraz wzrostu konkurencyjności w skali całej gospodarki. Niektórzy ekonomiści określają ją jako czwarty czynnik produkcji, obok pracy, kapitału i ziemi1, dlatego też "przedsiębiorczość" i jej pobudzenie stały się w Polsce priorytetem programów gospodarczych kolejnych rządów po 2003 roku. Wyniki badań wskazują jednak, że "klimat dla przedsiębiorczości" - na który składa się szereg elementów, między innymi: prawo i regulacje oraz ich egzekwowanie, system podatkowy, koszty pracy, dostępna infrastruktura, rynek finansowy, otoczenie instytucjonalne, sądownictwo - wciąż trudno uznać w Polsce za dobry. Polscy przedsiębiorcy, w tym mikroprzedsiębiorcy, napotykają wciąż znaczne utrudnienia w zakładaniu i funkcjonowaniu ich przedsiębiorstw. W rankingu wolności gospodarczej, tworzonym przez Heritage Foundation, wyprzedzają nas takie państwa, jak Kostaryka i Albania. W raporcie Banku Światowego z 2010 roku zajmujemy odległe 72. miejsce na 183 badane kraje na świecie. Porównując warunki zakładania i funkcjonowania firm w krajach Unii Europejskiej, także można stwierdzić, że nie wypadamy najlepiej. Działania komisji Przyjazne Państwo ani wprowadzenie instytucji tak zwanego jednego okienka przy rejestracji firmy nie poprawiły znacząco warunków zakładania i funkcjonowania firm w Polsce. (fragment tekstu)

The article discusses the Polish conditions for business start-up and continuation against the background of some selected countries in the world. The author focuses on selected aspects of institutional environment of companies, which means that the analy-sis of e.g. business start-up conditions includes the number of procedures that need to be followed, the time needed to start a business and the necessary expenditures. While discussing the Polish conditions for continuing business operations, the author compares the tax burden, eemployments of workers, the bureaucratic requirements, the availabil-ity of credit facilities and the level of investor protection. She concludes with recom-mendations for the measures that might improve the business climate in Poland.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. A. Sulivan, S. Sheffrin, Economics: Principles in Action, Pearson Prentice Hall 2003, s. 24.
  2. Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w 2008 r., GUS, Warszawa 2009, s. 11.
  3. Raport Doing Business 2010: Reforming Through Difficult Times, The World Bank 2010, s. 8.
  4. Raport Warunki działania firm w Polsce, Europie i na świecie, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Warszawa 2010, s. 23.
  5. Trendy na rynkach pracy na świecie, Manpower Polska, http://biznes.interia.pl/-prasa/kariera/news/rynek-pracy-potrzebuje- talentow,1498792,7025.
  6. Raport OECD Economic Surveys: Poland 2010, OECD Press 2010, s. 37.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu