BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rosa Anna (Politechnika Koszalińska)
Title
Ośrodki szkoleniowo-doradcze jako instytucjonalne formy wspierania przedsiębiorczości
Business Support Centers as A Form of Supporting Enterprise Development
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 63, s. 216-223, tab.,rys.
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2011 : tworzenie i zarządzanie
Keyword
Ośrodki szkolenia, Instytucjonalne wspieranie przedsiębiorczości
Training centers, Institutional support of entrepreneurship
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedsiębiorczość jest procesem organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz podejmowania związanego z nią ryzyka. Działania objęte mianem przedsiębiorczości mogą być podejmowane przez przedsiębiorcę, czyli osobę, która organizuje i prowadzi działalność gospodarczą oraz podejmuje związane z nią ryzyko. W dorobku nauk ekonomicznych przyjmuje się trzy wymiary definiowania przedsiębiorczości: - definiowanie osobowościowe, które koncentruje się na cechach i umiejętnościach, - behawioralne, odwołujące się do sposobu zarządzania i działania, - precyzujące funkcje ekonomiczne przedsiębiorcy w gospodarce. (fragment tekstu)

Changes that occurred in Poland after 1989 have created opportunities for entrepreneurship development, which resulted in an increase in the number of small and medium enterprises. This article presents the Business Support Centers which operate on Polish market. Author characterizes entrepreneurship support system and activities perform by Business Support Centers in Western Pomerania in Poland.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. R.W. Gryffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2002, s. 730-731.
  2. A. Richert-Kaźmierska, Instytucjonalne formy wspierania przedsiębiorczości akademickiej w Polsce, "E-Mentor" 2010, nr 3 (35).
  3. Ekonomika i zarządzanie małą firmą, red. B. Piasecki, PWN, Warszawa- Łódź 2001, s. 37.
  4. B. Nogalski, J. Karpacz, Refleksje na temat inkubacji przedsiębiorczości w świetle badań opartych na studium przypadku, w: Instytucjonalne i rynkowe uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, red. E. Michalski, S. Piocha, PTE, Koszalin 2008, s. 73.
  5. A. Rosa, Regionalne instrumenty wspierania finansowego przedsiębiorstw na przykładzie Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", Szczecin, maj 2008, s.  76.
  6. Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2009, red. K.B. Matusiak, PARP, Łódź-Warszawa 2009, s. 16.
  7. Instrumenty transferu z pobudzania innowacyjności krajowych podmiotów gospodarczych z sektora małych i średnich przedsiębiorstw w  perspektywie wejścia Polski do Unii Europejskiej, red. J. Mertl, Fundacja Inkubator, Łódź 2001, s. 103.
  8. E.J. Blekely, Planning local economic development. Theory and Practice, SAGE Publications, Thousands Oaks-London-New Dehli 1994, s. 180.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu