BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sobczyk-Kolbuch Anna (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach)
Title
Możliwości internacjonalizacji działalności małych i średnich przedsiębiorstw na wybranych rynkach europejskich a oczekiwania konsumentów indywidualnych odnośnie do strategii produktu
Possibilities of Internationalization of Small And Medium-Sized Enterprises Within Chosen European Markets and Individual Consumers' Expectations Regarding Product Strategy
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 63, s. 224-232, rys.
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2011 : tworzenie i zarządzanie
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Konsument, Strategia produktu
Small business, Consumer, Product strategy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Współczesne procesy rynkowe dotyczące internacjonalizacji działalności gospodarczej przedsiębiorstw coraz częściej dotyczą nie tylko dużych, ponadnarodowych korporacji, ale również podmiotów rynkowych działających w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) na rynkach lokalnych.(fragment tekstu)

Internationalization and globalization processes of contemporary economy influence the marketing activities of all the companies within the international and local market. The article presents main issues on internationalization and globalization as the main factors influencing companies behaviour nowadays. On the other hand it shows the key elements of individual consumers decision making process within international and domestic market. The survey conducted in chosen European countries presented in the article proves that also small and medium companies should take the challenge of internationalization and try to compete with global companies on the local market using quality of their product and individual approach toward their consumers.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. J. Rymarczyk, Internacjonalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1996, s. 14 i nast.
  2. J. Altkorn, Factors influencing rand unification and differentiation at international markets, w: Marketing and globalization, red. J. Ćado, J.W. Wiktor, materiały z III Międzynarodowego Sympozjum Marketingowego, Wyd. AE w Krakowie, Matej Bel University, Kraków 2000, s. 22.
  3. Granice konkurencji, Grupa Lizbońska, Poltext, Warszawa 1997, s. 43.
  4. G. Gierszewska, B. Wawrzyniak, Globalizacja. Wyzwania dla zarządzania strategicznego, Poltext, Warszawa 2001, s. 19.
  5. Internalizacja - to przyjmowanie za własne poglądów, wartości, norm i  postaw narzucanych z zewnątrz. Por. Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 2000, s. 312.
  6. P. Skat-Rørdam, Zmiany decyzji strategicznych. Wykorzystywanie okazji rynkowych do rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2001, s. 23.
  7. S. Gajewski, Zachowanie się konsumenta a współczesny marketing, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1994, s. 131.
  8. L. Rudnicki, Zachowania konsumentów na rynku, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001, s. 9.
  9. Badania rynkowe i marketingowe, red. J. Kramer, PWE, Warszawa 1994, s.  98-99.
  10. Rynkowe zachowania konsumentów, red. E. Kieżel, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2000, s. 75.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu