BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Springer Katarzyna (Politechnika Poznańska), Górny Adam (Politechnika Poznańska)
Title
Time based management - ocena korzyści dla małych przedsiębiorstw
Time Based Management - Small Company's Benefits Evaluation
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 63, s. 233-240
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2011 : tworzenie i zarządzanie
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa
Small business
Note
streszcz., summ.
Abstract
Czas to pieniądz - określenie, które w ostatnim czasie bardzo realnie odzwierciedla sytuację zarówno na polskim, jak i zagranicznym rynku. Aby odnieść sukces na rynku, gdzie toczy się ciągła gra o najbardziej dochodowych klientów, firmy muszą zdawać sobie sprawę z konieczności realizacji szeregu zadań, i to realizacji określonej w czasie. Nieustanny pośpiech i notoryczny brak czasu to zjawiska powszechne, z którymi zmagają się duże organizacje, ale również małe i średnie firmy. Do tego dochodzą coraz bardziej rosnące wymagania klientów, które wymuszają na firmach, aby skoncentrowały się na szybszej, lepszej i dokładniejszej realizacji zlecenia/usługi. Wszystko to z kolei wymaga od członków organizacji wysokiej wydajności, pełnego zaangażowania i organizacji pracy, co nie zawsze jest spójne z dbaniem o własne zasoby psychiczne i fizyczne. Nieuchronnie zjawisko to w większości przypadków prowadzi do stresu oraz wypalenia zawodowego, które są kosztowne i dla organizacji, i dla pracowników.(fragment tekstu)

In order to be successful on the market where there is a constant struggle for the most profitable customers. Companies should realize that this is a must and they may undertake a number of tasks and to carry them out in a define time. The key solutions to achieve a competitive advantage becomes the effective time based management hav-ing as an objective the better use of time and to improve effectiveness of activities. The management based on time means that it is a unique and valuable sources. Among many small companies time has become a very important category - a rare good that you cannot sell nor save and store. Maybe that is why some small companies do not perceive the value of this factor or even have an opinion that time management do not provide with notable benefits for their activity development. When the company focuses on time it means the understanding of the customer, but mostly meeting his needs in terms of time, validity, innovative solutions, etc. It is also a flexible reaction to the trends and whims of a customer. The customer is able to pay a higher price for a specific good or services especially when the time is of the importance.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. K. Zimniewicz, Współczesne koncepcje i metody zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009, s. 71.
 2. Ch. Maige, J.L. Muller, Walka z czasem. Atut strategiczny przedsiębiorstwa, Poltext, Warszawa 1995, s. 19.
 3. A. Sokołowska, Zarządzanie kapitałem intelektualnym w małym przedsiębiorstwie, Fun-dacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych i Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2005, s. 32- 33, 104-106.
 4. Ch. Fournier, Techniki zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem, Poltext, Warszawa 1993, s. 43.
 5. Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, red. T. Łuczka, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2005, s. 5.
 6. Podstawy organizacji i zarządzania, red. K. Kozakiewicz, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1993, s. 48.
 7. L.J. Seiwert, Jak organizować czas, WN PWN, Warszawa 1993, s. 7.
 8. P.F. Drucker, Menedżer skuteczny, Wyd. Akademii Ekonomicznej w  Krakowie, Kraków 1994, s. 39-40.
 9. Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych, red. W. Błasz-czyk, WN PWN, Warszawa 2005, s. 274.
 10. R. Matwiejczuk, Zarządzanie marketingowo - logistyczne, C.H. Beck, Warszawa 2006, s. 125-126.
 11. G. Stalk, Time - the Next Source of Competitive Advantage, "Harvard Business. Review", lipiec-sierpień 1998, w: Z. Pierścionek, Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, WN PWN, Warszawa 2003, s. 239.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu