BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Warzecha Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Przestrzenne zróżnicowanie podmiotów gospodarczych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem mikro i małych przedsiębiorstw
Spatial Diversity of Economic Subjects In Poland, With Particular Emphasis on Micro And Small Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 63, s. 257-266, tab.,rys.
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2011 : tworzenie i zarządzanie
Keyword
Podmioty gospodarcze, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Business entity, Small business
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedmiotem niniejszych badań są struktury grup podmiotów gospodarczych podzielonych z punktu widzenia klasy wielkości podmiotu oraz struktury branżowe przedsiębiorstw niefinansowych w podziale terytorialnym na poziomie województw Polski. Podmioty gospodarcze w polskiej statystyce publicznej ze względu na wielkość podmiotu dzielą się na cztery grupy przedsiębiorstw: mikroprzedsiębiorstwa, z liczbą pracujących do 9 osób, małe przedsiębiorstwa, od 10 do 49 osób, średnie przedsiębiorstwa, od 50 do 249 osób, i duże przedsiębiorstwa, powyżej 249 osób. (fragment tekstu)

The object of this study is the structure of groups of operators in terms of body size classes and industry structure of non-financial enterprises in the territorial division of Polish provinces. As regards the entity size economic subjects in the Polish public statistics are divided into four groups of enterprises: micro-entities with up to 9 persons employed, small entities with 10 to 49 people employed, medium entities with 50 to 249 people employed and large entities with more than 249 persons employed. Industry Analysis includes all economic subjects classified into different sections of the Polish Classification of Activities (PKD 2004). The purpose of the analysis is to answer the questions: - whether the enterprises divided by the size of the entity have a similar business structure within certain provinces, - whether the structure of working in the enterprises surveyed by the size of the entity is diverse, - whether industry structures of Polish provinces are diversified, - witch provinces according to certain criteria have the enterprise structures most and witch least similar to the national structure, - what is the position of micro and small enterprises compared to the complete structure of non-financiel enterprises. Statistical data come mainly from publications of GUS, Activity of non-financial enterprises. Test period are the years 2003 and 2008. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. K. Kukuła, Przegląd wybranych miar zgodności struktur, "Przegląd Statystyczny" 1986, nr 4, s. 385-401.
  2. K. Kukuła, Statystyczne metody analizy struktur ekonomicznych, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 1996.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu