BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wasilczuk Julita E. (Politechnika Gdańska)
Title
Nieproduktywność w małych przedsiębiorstwach
Unproductivity in Small Firms
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 63, s. 267-274, tab.,rys.
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2011 : tworzenie i zarządzanie
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa
Small business
Note
streszcz., summ.
Abstract
Boom przedsiębiorczości w Polsce oraz narastająca liczba badań sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wpływają na powszechne myślenie: im więcej przedsiębiorców (firm), tym lepiej dla gospodarki. Okazuje się jednak, że nie każdy przejaw przedsiębiorczości przyczynia się do dobrobytu ogólnego, nawet jeżeli służy samemu przedsiębiorcy. Pierwszym, który wskazał na ten, wydawałoby się, paradoks, był William Baumol. Tym samym w roku 1990 rozpoczął dyskusję na temat relacji między jakością prawa i instytucji otoczenia biznesu, działaniami przedsiębiorców a całkowitym produktem wytwarzanym przez sektor przedsiębiorstw. A także wprowadził do nauki o przedsiębiorczości nowe jej rodzaje/efekty: przedsiębiorczość produktywną, nieproduktywną i destruktywną. Podział ten został oparty na zestawie działań wymagających talentów przedsiębiorczych, ale nie przyczyniających się do zwiększania ogólnej produkcji, a w niektórych przypadkach nawet mogących tę produkcję ograniczać. W. Baumol nie analizował efektów działań przedsiębiorczych w skali samego przedsiębiorstwa, interesowały go głównie związki pomiędzy przedsiębiorczością a produktem krajowym brutto gospodarek. Niemniej jednak spostrzegł, że nawet nieproduktywne z punktu widzenia społeczeństwa działania przedsiębiorcy mogą przynosić jego firmie zyski.(fragment tekstu)

The common believe that entrepreneurship is the remedy for all problems in economy is misleading, as some of the entrepreneurial activities are not increasing the over-all production. This problem was first raised by Baumol, who divided entrepreneurial activity into: productive, unproductive and even destructive one. The reason for this is that some of entrepreneurs seek the rent, using unfair methods to do so (lobbing, bribery, changing the property rights). This kind of activities can be characterize as voluntary, in contrast to forced unproductivity, caused by, for example bureaucracy. Accord-ing to the research conducted by author, 60% of entrepreneurs spend up to 5 hours a week on this kind of unproductive activities, and 13% of them spend more than 15 hours a week.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. W. Baumol, Entrepreneurship: Productive, unproductive and destructive, "The Journal of Political Economy" 1990, vol. 98, no 5, s. 893-921.
 2. Termin ten został po raz pierwszy użyty przez A. Kruger w 1974 roku, zob. A. Kruger, The Political Economy of the Rent-Seeking Society, "The American Economic Review" 1974, vol. 64, s. 291-303.
 3. M. Henrekson, Entrepreneurship and Institutions, "IFN Working Paper" 2007, no. 707; M. Woźniak, Niesprawności kapitalizmu globalnego w  świetle podejścia ekonomii instytucjonal-nej. Wnioski dla Polski, w: Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Ekonomia instytucjo-nalna - teoria i praktyka, red. U. Zagóra-Jonszta, AE w Katowicach, Katowice 2006, s. 249-264.
 4. S. Desai, Z. Acs, A Theory of Destructive Entrepreneurship, "Jena Economic Research Papers" 2007.
 5. W. Baumol, Entrepreneurship: Productive, Unproductive, and Destructive. "The Jour-nal of Political Economy" 1990, vol. 98, no. 5, s. 893-921.
 6. T. Gaweł, M. Klimczak, Pojęcia instytucji w prawie i ekonomii, w: Ład instytucjonalny w gospodarce, red. B. Polszakiewicz, J. Boehlke, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2005, s. 73-86.
 7. D.C. North, Institutions, Institutional Change and Economic Performance (Political Economy of Institutions and Decisions), "Cambridge University Press" 1991, s. 3.
 8. H. Hwang, W. Powell, Institutions and Entrepreneurship, w: Handbook of Entrepreneur-ship Research. Disciplinary Perspectives, red. S. Alvarez, R. Agarwal, O. Sorenson, Springer, Berlin 2005, s. 201-232.
 9. M. Henrekson, op.cit.; M. Henrekson, T. Sanandaji, The Interaction of Entrepreneurship and Institution, "IFN Working Paper" 2010, no. 830.
 10. N. Ksheri, Entrepreneurship in post-socialist economies: A typology and institutional contexts for market entrepreneurship, "Journal of International Entrepreneurship" 2009, iss. 3, s. 236-259.
 11. D. Rostam-Afschar, Entry Regulation and Entrepreneurship, DIW Berlin, German Institute for Economic Research, Berlin 2010; A. Dreher, M. Gassebner, Creasing the Wheels of Entrepreneurship? The Impact of Regulations and Corruption on Firm Entry, "CESifo Working Paper" 2007, no. 2013.
 12. The index of economic freedom, http://www.heritage.org/index/, 26.11.2010.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu