BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Banasikowska Janina (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Sołtysik-Piorunkiewicz Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Zasady interoperacyjności i standaryzacji w systemach wszechobecnych e-Government krajów Unii Europejskiej
The principles of interoperability and standardization in the European Union ubiquitous e-Government systems
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2013, nr 29, s. 13-22, rys., bibliogr. 10 poz.
Keyword
e-administracja, Informatyczne systemy zarządzania, Technologia informacyjna, Otwarte oprogramowanie
e-government, Management Information Systems, Information Technology (IT), Open source
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Wizja komputeryzacji otoczenia człowieka stale zmienia się ze względu na różnorodność dostępnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Zdolność przechowywania, przetwarzania i udostępniania danych przez urządzenia komputerowe rozwija się i rozszerza. Koncepcja systemów wszechobecnych, zapoczątkowana przez Marka Weisera, zakłada udział urządzeń komputerowych w każdej dziedzinie życia człowieka tak, aby działały one w tle, tzn. w otoczeniu człowieka, i wspomagały go. Po raz pierwszy M. Weiser zaproponował swoją koncepcję ubiquitous computing w 1988 r .3 , a następnie w latach 1991-1993 opublikował jej założenia. (fragment tekstu)

This paper presents the concept of interoperability and standardization of ubiquitous e-Government in the European Union. Authors show the term of interoperability and the three levels of interoperability assessment: technology, systems and tasks. Interoperability standards are considered in three aspects: technical, organizational and semantic. The paper presents the examples of EU countries with the most advanced framework for interoperability and the example of e-services fully on-line. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Banasikowska J., Stan realizacji i perspektywy rozwoju e-Administracji w Polsce, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2011.
  2. "Elektroniczna Administracja" 2008, nr 6, Centrum Promocji InformatykiSp. z o.o.
  3. http://www-sul.stanford.edu/weiser/Ubiq.html [dostęp 07.10.2012].
  4. Malotaux M., Harst G. van der, Achtsivassilis J., Hahndiek F., Preparation for Update European Interoperability Framework 2.0, final report. 04-06 2007 Engagement: 221402470.
  5. Olszak C., Bielewicz G., Wybrane problemy rozwoju administracji publicznej w warunkach gospodarki elektronicznej, w: Systemy wspomagania organizacji, red. T. Porębska-Miąc, H. Sroka, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2007.
  6. Weiser M., Some computer science issues in ubiquitous computing, "CACM" 1993, vol. 36, issue 7, http://dx.doi.org/10.1145/159544.159617.
  7. Weiser M., The computer for the 21st century, "Pervasive Computing" 2002, January- March, http://www.cim.mcgill.ca/~jer/courses/hci/ref/weiser_reprint.pdf.
  8. Weiser M., The computer for the 21st century, "Scientific American" 1991, vol. 265, no. 3, s. 94-104, http://wiki.daimi.au.dk/pca/_files/weiser-orig.pdf.
  9. Weiser M., Ubiquitous Computing, "Computer" 1993, vol. 26, no. 10, October, s. 71-72, http://doi.ieeecomputersociety.org/10.1109/2.237456.
  10. Weyrich C., Orientations for WP2000 and beyond, ISTAG, 1999, cyt. za: S. Stanek, P. Zadora, M. Żytniewski, R. Kowal, Systemy wszechobecne oraz technologie agentowe, w: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, red. R. Knosala, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2012.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu