BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bartuś Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Zastosowanie inteligentnych agentów w administracji publicznej
Intelligent agents in public administration
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2013, nr 29, s. 37-50, rys., bibliogr. 21 poz.
Keyword
Administracja publiczna, Zespół wirtualny, e-usługi
Public administration, Virtual team, e-services
Note
streszcz., summ.
Abstract
Rozwój funkcjonowania administracji publicznej wymaga wdrożenia nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych na wielu poziomach jej działalności. Rozwiązania te powinny cechować się standaryzacją, pełną integracją oraz interoperacyjnością. Uwarunkowane jest to koniecznością zapewnienia przez różne systemy wspomagania działalności jednostek administracji publicznej na rzecz realizacji zadań publicznych.(fragment tekstu)

The aim of this paper is to present the applicability of intelligent agents to use in public administration. In the article special attention is paid to one of the types of intelligent agents systems, namely, the virtual assistants. There is a general description of the functionality of some virtual assistants and their advantages and disadvantages. The obtained results may be helpful in deciding on implementing such systems on a website and choosing a particular solution. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Bellifemine F., Poggi A., Rimassa G., Developing Multi-agent Systems with JADE, Springer, New York 2007.
 2. Billewicz G., Analiza platformy SEKAP w aspekcie zintegrowanych bibliotek procedur, w: Informatyka ekonomiczna. Informatyka w zarządzaniu, red. J. Sobieska- -Karpińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 3. Bordini R., Hübner J., Wooldridge M., Programming Multi-Agent Systems in Agent- Speak using Jason (Wiley Series in Agent Technology), John Wiley & Sons, Chichester 2007.
 4. Borkowska A., Inteligentni agenci w handlu elektronicznym, "e-mentor" 2004, nr 5 (7).
 5. Ferber J., Multi-Agent Systems: An Introduction to Distributed Artificial Intelligence, Addison Wesley Longman, Boston 1999.
 6. Franklin S., Graesser A., Institute for Intelligent Systems, University of Memphis, Memphis 1996.
 7. Franklin S., Graesser A., Is it an Agent, or just a Program? A Taxonomy for Autonomous Agents, Proceedings of the Third International Workshop on Agent Theories, Architectures and Languages, Springer-Verlag, London 1996.
 8. Hewitt C., Viewing Control Structures as Patterns of Passing Messages, "Artificial Intelligence" 1977, vol. 8, issue 3.
 9. Lesser, S. A. a. V. Multiagent Reinforcement Learning and Self-Organization in a Network of Agents, In AAMAS 07, Honolulu, Hawaii, 2007: ACM.
 10. Nwana H., Software Agents. An Overview, "Knowledge Engineering Review" 1996, vol. 11, issue 3.
 11. Poole D., Mackworth A., Artificial Intelligence: Foundations of Computational Agents, Cambridge University Press, New York 2010.
 12. Russell S., Norvig P., Artificial Intelligence A Modern Approach, Prentice Hall, New Jersey 2003.
 13. Sterling L., Taveter K., The Art of Agent-Oriented Modeling, The MIT Press, Cambridge (Massachusetts)-London 2010.
 14. Weyns D., Architecture-Based Design of Multi-Agent Systems, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg 2010.
 15. Wooldridge M., Agent-based software engineering, "IEE Proc.-Softw. Eng." 1997, vol. 144 (1).
 16. Wooldridge M., An Introduction to Multi Agent Systems, John Wiley & Sons, New York 2009.
 17. Wooldridge M., Jennings N., Intelligent Agents. Theory and Practice, "Knowledge Engineering Review" 1995, vol. 10, issue 2.
 18. http://www.gdynia.pl [dostęp 10.08.2012].
 19. http://www.inteliwise.com [dostęp10.08.2012].
 20. http://www.stanusch.com/pl [dostęp10.08.2012].
 21. http://www.zus.pl [dostęp 10.08.2012].
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu