BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Urbanek Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Charakterystyka polskich organizacji non profit w sferze transportu na podstawie wyników badań ankietowych
The Characteristics of Polish Non Profit Organizations Focusing on Transport on the Basis of the Questionnaire Survey Results
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 165, s. 129-135, rys., bibliogr. 4 poz.
Issue title
Aktywność organizacji pozarządowych jako interesariuszy polityki transportowej
Keyword
Organizacje non-profit, Polityka transportowa, Organizacje transportowe, Badania ankietowe
Non-profit organisations, Transport policy, Transport organizations, Questionnaire survey
Note
summ.
Abstract
Szczególnym sektorem gospodarki, w którym obserwuje się dużą aktywność organizacji non profit, jest transport. W sektorze transportu działa wiele organizacji o różnym zasięgu, koncentrujących się najczęściej na wybranych gałęziach transportu i działalności transportowej, m.in. organizacje i zrzeszenia spedycyjne, logistyczne, czy kluby miłośników poszczególnych gałęzi transportu. W 2011 roku w Katedrze Transportu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pod kierunkiem prof. UE dr hab. M. Michałowskiej podjęto badania, których celem była identyfikacja organizacji non profit działających w sferze transportu oraz rozpoznanie głównych obszarów ich działalności, a także próba oceny relacji między tymi organizacjami a podmiotami polityki transportowej różnych szczebli. W artykule zaprezentowano wybrane rezultaty pierwszych dwóch etapów prowadzonych prac badawczych, w tym w szczególności badań ankietowych przeprowadzonych wśród zidentyfikowanych organizacji non profit, działających w obszarze transportu. (fragment tekstu)

The activity of non-profit organizations is a part of the civil society development. Transport is the sector of an economy in which the great collaboration potential exists among the official authority and organizations of the third sector. The article presents the results of questionnaire survey conducted by the Transport Department of the University of Economics in Katowice in 2012 amongst Polish non-profit organizations focusing on transport. Based on achieved results principal areas of activity of these organizations were recognized. It was also possible to make the attempt of the evaluation of the relationship between non-profit organizations and subjects of the transport policy of different ranks. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Hausner J.: Zarządzanie publiczne. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008.
  2. Lubieniecka-Kocoń K., Urbanek A.: Rola organizacji non profit w tworzeniu i realizacji polityki transportowej. Raport z badań ankietowych. UE, Katowice 2012 (materiał niepublikowany).
  3. Sargeant A.: Marketing w organizacjach non profit. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
  4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dz. U. z 2003 r., nr 96, poz. 873 wraz z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu