BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kujaczyński Tomasz (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy)
Title
Zmiany kosztów pracy w gospodarce narodowej Polski w świetle przepływów międzygałęziowych w latach 1995-2005
Source
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 2011, nr 4, s. 245-251, rys., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Koszty pracy, Przepływy międzygałęziowe, Gospodarka narodowa
Labour costs, Input−Output Model, National economy
Note
streszcz.
Abstract
W artykule omówiono zmiany kosztów pracy zachodzące w gospodarce narodowej Polski w latach 1995-2000. Po krótkim przedstawieniu przesłanek zmian strukturalnych zachodzących w bilansie przepływów międzygałęziowych wskazano zmiany kosztów pracy w świetle współczynników pracochłonności w dwóch przekrojach czasowych tj. 1995-2000 oraz 2000-2005. (abstrakt oryginalny)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Balicki W., Makroekonomia, WSB, Poznań 2006.
  2. Kujaczyński T., Wykorzystanie bilansu przepływów międzygałęziowych do analizy zmian struktur gospodarczych na przykładzie Polski, "Roczniki Ekonomiczne KPSW" 2009 nr 2.
  3. Kujaczyński T., Zmiany struktur gospodarki polskiej po 1989 roku w świetle przepływów międzygałęziowych, "Roczniki Ekonomiczne KPSW" 2010 nr 3.
  4. Leontieff W., Studia nad strukturą gospodarki amerykańskiej, PWN, Warszawa 1963.
  5. Wilczyński W., Ekonomia i polityka gospodarcza okresu transformacji, WSB, Poznań 1996.
  6. Woś A., Zegar J.S., Gospodarka żywnościowa. Problemy ekonomiki i sterowania, PWE, Warszawa 1983.
Cited by
Show
ISSN
1899-9573
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu