BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kania Krzysztof
Title
Wykorzystanie dziedzinowych modeli dojrzałości w specyfikacji zintegrowanego systemu informatycznego - przypadek szkoły wyższej
Domain maturity models in specification of information systems - higher education case study
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2013, nr 29, s. 101-113, rys., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Organizacje pożytku publicznego, Zamówienia publiczne, Technologia informacyjna
Public benefit organisation, Public procurement, Information Technology (IT)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Opis wymagań konstruowany przed rozpoczęciem prac nad systemem informatycznym jest zawsze zadaniem niełatwym, a przed organizacjami publicznymi pojawiają się dodatkowe trudności, wynikające z rygorów Ustawy prawo zamówień publicznych (PZP). Zamawiający chciałby zapewnić sobie produkt i usługę najwyższej jakości, ale w wyborze jest ograniczony do kryteriów, które umieści w warunkach przetargu. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości i korzyści, jakie może przynieść w konstrukcji opisu przedmiotu zamówienia zastosowanie dziedzinowych modeli dojrzałości procesowej, oraz sposobu wykorzystania modeli dojrzałości w przygotowaniu opisu wymagań. Pokazano również, jak proponowane podejście wykorzystano do podniesienia jakości specyfikacji zintegrowanego systemu informatycznego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.(abstrakt oryginalny)

Preparing information systems specification is always a difficult task. But starting the procedure of public tender for information system, organization should pay special attention to the careful preparation of its own requirements. Maturity models are well known tool of business process improvement but can be also used for verifying specification of information systems. The article describes a procedure of using maturity model to improve system specification and the case of using this procedure in building system specification in higher education domain.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Buglione L., On the Contractual Use of Maturity Model, white paper ver. 1.0, 2010, www.semq.eu/pdf/mm_contract.pdf.
 2. Chrapko M., CMMI - Doskonalenie procesów w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 3. Harmon P., Wolf C., The state of Business Process Management, BPTrends, February, 2008.
 4. Kania K., Doskonalenie zarządzania procesami biznesowymi w organizacji z wykorzystaniem modeli dojrzałości i technologii komunikacyjno-informacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (w druku).
 5. Kohlegger M., Maier R., Thalmann S., Understanding Maturity Models. Results of a Structured Content Analysis, Proceedings of I-KNOW '09 and I-SEMANTICS'09, Graz (Austria) 2009, http://mature-ip.eu/files/papers/iknow09/understanding_maturity_models.pdf.
 6. Kowalczyk J., Doskonalenie zarządzania organizacją w praktyce, CeDeWu, Warszawa 2011.
 7. Marshall S., eMM Version 2.3 Process Descriptions, Victoria University of Wellington,New Zealand 2007, http://www.utdc.vuw.ac.nz/research/emm/Publications.shtml.
 8. Miłosz M., Borys M., Plechawska-Wójcik M., Metodyki zwinne wytwarzania oprogramowania, materiały projektu "Absolwent na miarę czasu", Politechnika Lubelska, 2011, http://bc.pollub.pl/Content/673/zwinne.pdf.
 9. Modele zarządzania uczelniami w Polsce, red. M. du Vall, Uniwersytet Jagielloński, Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym, Kraków 2011.
 10. Nosowski A., Zarządzanie procesami w instytucjach finansowych, C. H. Beck, Warszawa 2010.
 11. Silva D., Cabral R., Maturity Model for Process of Academic Management, International Conference on Information Society (i-Society 2010), London 2010.
 12. Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r.Nr 113, poz. 759).
 13. Woitsch R., Karagiannis D., Plexousakis D., Hinkelmann K., Business andIT alignment: the IT-Socket, "Elektrotechnik und Informationstechnik" 2009,vol. 126, no. 7-8.
 14. http://planyzajec.ue.katowice.pl/model_dojrzalosci/MDPWD.pdf.
 15. http://www.bip.pw.edu.pl/.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu