BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krzyżanowski Adam (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Title
Analiza kluczowych czynników sukcesu wdrożenia systemów informatycznych
Analysis of the key success factors of information systems' implementation
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2013, nr 29, s. 115-129, rys., bibliogr 5 poz.
Keyword
Systemy informatyczne, e-administracja
Computer system, e-government
Note
streszcz., summ.
Abstract
Myślą przewodnią niniejszego artykułu jest analiza kluczowych czynników sukcesu wdrożenia systemów informatycznych na przykładzie implementacji SI Syriusz w jednostkach organizacyjnych publicznych służb zatrudnienia (PSZ). Autor rozpoczyna swoje rozważania od omówienia warunków efektywnego wdrożenia systemów informatycznych wynikających z dotychczasowych badań, ukazuje proces wdrożenia SI Syriusz, by następnie przeprowadzić analizę kluczowych czynników sukcesu projektu wdrożenia systemu Syriusz w powiatowych urzędach pracy.(fragment tekstu)

The main function of this article is to analyze the key success factors of information systems' implementation on the example of Syriusz's implementation in the organizational units of the Public Employment Services. The author begins his discussion with presenting the conditions for effective information system implementation resulting from previous studies, shows the process of Syriusz's implementation and, finally, he moves on to analyze the key factors in the success of the system's implementation in the local labor offices.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Adamczewski P., Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce, MIKOM, Warszawa 2004.
  2. Grimshaw D. J., Kemp B., Office Automation in Local Government in the UK, "Local Government Studies" 1989, March-April.
  3. King J. L., Kraemer K. L., Patterns of Success in Municipal Information Systems: Lessons From US Experience, "Informatization and the Public Sector" 1991, no. 1.
  4. Państwo 2.0. Nowy start dla e-administracji, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa, 23 kwietnia 2012.
  5. Willcocks L., The Manager as Technologist, w: Rediscovering Public Services Management, red. L. Willcocks, J. Harrow, McGraw-Hill, London 1992.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu