BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kupczak Piotr (Politechnika Częstochowska), Turek Tomasz (Politechnika Częstochowska)
Title
Bariery wdrażania zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania w działach administracji wyższej uczelni publicznej
Barriers to implementation of integrated management information systems in administration departments of public university
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2013, nr 29, s. 151-162, tab., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Systemy informatyczne, Administracja uczelni, Systemy ERP
Computer system, Universities administration, ERP system
Note
streszcz., summ.
Abstract
Większość współczesnych organizacji wspieranych jest przez zintegrowane systemy informatyczne zarządzania (ZSIZ). Systemy te przyczyniają się do znacznego usprawnienia procesów biznesowych i zarządczych. Przetwarzane dane pozwalają kadrze zarządzającej w jasny i czytelny sposób podejmować decyzje na podstawie uzyskanych informacji wynikowych. Obejmują one wszystkie szczeble zarządzania i obszary funkcjonowania organizacji. Zintegrowane systemy informatyczne nie są domeną wyłącznie przedsiębiorstw komercyjnych. Coraz częściej korzystają z nich urzędy, administracja publiczna, szpitale itp. Ich szerokie zastosowanie wynika z rozbudowanych procesów biznesowych w tego typu organizacjach. Systemy zintegrowane z powodzeniem są również wdrażane na publicznych uczelniach wyższych. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż z uwagi na specyfikę procesów zachodzących na uniwersytetach czy też politechnikach wdrażanie ZSIZ przebiega często inaczej niż w innych podmiotach. Jako wdrożenie należy tu rozumieć cały projekt informatyczny: od momentu powstania idei (pomysłu) aż do udostępnienia systemu do eksploatacji. Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja i prezentacja barier wdrażania ZSIZ na publicznej uczelni wyższej. Na potrzeby publikacji wykorzystano doświadczenia nabyte podczas realizacji projektu "Zintegrowany system informatyczny zarządzania Politechniką Częstochowską".(abstrakt oryginalny)

Public universities, just like companies, use management information systems. The process of implementation of management information systems in universities is however different. It is caused by specific character of management and functioning of universities. This article describes the most critical barriers to implementation of such systems. A good example of such implementation is a project realized on Częstochowa University of Technology.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. http://simple.com.pl [dostęp 06.10.2012].
  2. http://zsizpcz.pcz.pl [dostęp 06.10.2012].
  3. Informatyzacja polskiej gospodarki 2011, http://www.teleinfo.com.pl [dostęp 06.10.2012].
  4. Ustawa Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu