BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łuczak Piotr
Title
Mierniki oceny stopnia komercjalizacji i zaangażowania redakcji w strukturę treści czasopism agroekonomicznych : podstawowe współzależności
The Estimate Indicators of Engagement Mark of Commercialization and Editorial Engagement in the Content Structure of Agroeconomic Periodicals : Elementary Correlations
Source
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 2011, nr 4, s. 265-283, tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Rynek prasy, Prasa, Reklama prasowa, Komercjalizacja, Dziennikarstwo
Press market, Press, Press advertising, Commercialization, Journalism
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy przedstawiono omówienie współzależności, występujących pomiędzy reklamą a zaangażowaniem redakcji w kształtowanie i strukturę treści czasopism agroekonomicznych. W wytypowanej do badań grupie najpoczytniejszych w kraju pism naukowych, społeczno-politycznych i komercyjnych, zajmujących się tematyką agroekonomiczną, współzależności pomiędzy ilością stron reklam, a stron tekstu przygotowywanych przez redakcję, były niejednoznaczne. Statystycznie nieistotne okazywały się związki w czasopismach należących do grupy naukowych, a komercyjne notowały przyrost reklamy w okresie wiosennym. (abstrakt oryginalny)

In this work the elementary correlations between ad and editorial engagement as factors creating the shape and content structure of agroeconomic periodicals were presented. In selected group of scientific, socio-political and commercial periodicals, writing about agriculture and its economics, there are no clear correlations between the amount of ad pages and the amount of editorial pages. Statistical inessential were the correlations in scientific journals. In commercial papers the correlations were observed, as far as ad increase in spring for these periodicals is concerned. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Andrzejewski P., Własność mediów a public relations na rynku prasowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.
  2. Czyżewski A., Matuszczak A., Wydatki budżetowe na sektor rolny w Polsce w latach 1996-2011, "Roczniki Naukowe SERiA", Warszawa-Poznań-Wrocław 2011.
  3. Jarowiecki J., Przekształcenia prasy polskiej w latach 1989-1995, [w:] A. Słomkowska (red.), Transformacja mediów 1985-1995, Elipsa, Warszawa 1996.
  4. Orzechowski E., Nie doceniona i do końca nie realizowana rola mediów lokalnych w kształtowaniu "małej ojczyzny", [w:] Wokół zarządzania kulturą, edukacją, mediami, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999, s. 106.
  5. Słomkowska A., Rola historii dziennikarstwa, [w:] A. Słomkowska (red.), Transformacja mediów 1985-1995, Elipsa 1996, Warszawa, s. 33.
  6. Woś A., Rolnictwo w obliczu narastającego kryzysu, IERiGŻ, Warszawa 2000.
Cited by
Show
ISSN
1899-9573
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu