BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michalik Krzysztof
Title
Regułowe systemy ekspertowe jako narzędzie wspomagania zarządzania wiedzą w administracji publicznej
Rule-based expert systems as a tool for supporting knowledge management in public administration
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2013, nr 29, s. 189-203, bibiogr. 21 poz.
Keyword
Administracja publiczna, Zarządzanie wiedzą
Public administration, Knowledge management
Note
streszcz., summ.
Abstract
W niniejszej pracy zajmujemy się problemem za pomocą technologii systemów ekspertowych opartych o reguły zarządzania wiedzą w dziedzinie administracji publicznej.Aspekty ustawodawstwa i prawa zostały podkreślone. Niektóre przykłady zastosowań systemów ekspertowych opartych na regułach w administracji publicznej zostały przedstawione.(fragment tekstu)

The paper deals with the problem of using rule-based expert systems technology for knowledge management in public administration domain. The aspect of legislation and law has been emphasized. Some examples of applications of rule-based expert systems in public administration have been also presented.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Bourcier D., The expert system BRUITLOG and the MAIRLOG project, w: Expert Systems in Public Administration, Evolving Practices and Norms, red. I.T.M. Snellen et al., Elsevier, Amsterdam 1989.
 2. Brown C. et al., Accounting and Auditing, w.The Handbook of Applied Expert Systems, red. J. Liebowitz, CRC Press, New York 1998.
 3. Dalen J.Ch. van, Knowledge organized: Expert systems in local government, w: Expert Systems in Public Administration, Evolving Practices and Norms, red. I.T.M. Snellen et al., Elsevier, Amsterdam 1989.
 4. DeLong D.W., Lost Knowledge, Confrontating the Threat of an Aging Workforce, Oxford University Press, Oxford 2004.
 5. Directorate of Evaluation and Analysis, OSHA, USA (prywatna korespondencja,03,03,2012)
 6. Graham I., Business Rules Management and Service Oriented Architecture, Wiley, Chichester 2006.
 7. Halle B. von, Business Rules Applied - Building Better Systems Using the Business Rules Approach, Wiley, New York 2002.
 8. http://www.alerant.com/business_solutionsA5usiness_rule_management/where_ to_be_introducedZ [dostęp 19.09.2012].
 9. Huntington D., Knowledge-Based Systems: A Look at Rule-Based Systems, w: Know-ledge Management Handbook, red. J. Liebowitz, CRC Press, New York 1999.
 10. Liebowitz J., Addressing the Human Capital Crisis in the Federal Government, a Knowledge Management Perspective, Butterworth-Heinemann, New York 2004.
 11. Liebowitz J., Knowledge Retention, Strategies and Solutions, CRC Press, London 2009.
 12. Marcinek T., Wskaźniki z rękawa, "Computerworld", 19.05.2003.
 13. Michalik K., Reguły biznesowe w zarządzaniu wiedzą, w: Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym '11, red. J. Gołuchowski, A. Frączkiewicz-Wronka, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2012.
 14. Michalik K, Wpływ inżynierii wiedzy na wspomaganie ¿urządzania wiedzą w organizacji, "Roczniki" Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, z. 24, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
 15. Michalik K., Zarządzanie wiedzą w organizacji z użyciem hybrydowego systemu ekspertowego, w: Wyzwania rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw, red. A. Zakrzewska-Bielawska, Difin, Warszawa 2011.
 16. Morgan T., Business Rules and Information Systems, Addison-Wesley, New York 2002.
 17. Niederliński A., Aplikacje prawno administracyjne systemów ekspertowych, w: Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym '10, red. J. Gołuchowski, A. Frączkiewicz-Wronka, "Prace Naukowe" UE, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2010.
 18. Ross R.G., Principles of the Business Rule Approach, Addison-Wesley, New York 2003.
 19. Sergot M.J. et al., The British Nationality Act as a Logic Program, "Communications of the ACM" 1986, vol. 29, no. 5, May.
 20. Traunmuller R., Modelling Law and Legal Expert Systems, w: Expert Systems in Public Administration, Evolving Practices and Norms, red. I.T.M. Snellen et al., Elsevier, Amsterdam 1989.
 21. Waterman D., A Guide to Expert Systems, Addison-Wesley, Reading (MA) 1986.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu