BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nermend Kesra (Uniwersytet Szczeciński), Borawski Mariusz (Uniwersytet Szczeciński)
Title
System informowania niewidomych znajdujących się w jednostkach samorządu terytorialnego
Information system for the blind people located in the local government administration
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2013, nr 29, s. 205-216, rys., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Samorząd terytorialny, Osoby niepełnosprawne
Local government, Disabled people
Note
streszcz., summ..
Abstract
Na przełomie XX i XIX wieku wprowadzono do masowej produkcji bardzo wiele rodzajów mikrosystemów o niewielkich rozmiarach i przystępnej cenie. Jest to początek przejścia od fazy eksperymentalnej do fazy społecznie użytecznej wykorzystania mikrosystemów. Ich wpływ na nasz świat staje się coraz bardziej odczuwalny. Dziś każdy samochód jest wyposażony w szereg mikrosystemów będących mikromechanizmami czy też mikroczujnikami, takich jak np. czujniki parkowania lub czujniki zapiętych pasów. Stają się one częścią urządzeń codziennego użytku, pozwalając na zwiększenie bezpieczeństwa (np. czujniki dotyku i ruchu w żelazkach) i użyteczności (np. bezobsługowe odkurzacze). Wysokie koszty opracowania prototypu są w przypadku masowej produkcji rekompensowane przez niskie ceny mikroczujników, które przy dużych, hurtowych zamówieniach mogą spaść poniżej 1 EUR. Tam, gdzie krąg odbiorców jest stosunkowo wąski, a ich zasoby finansowe niezbyt duże, wdrażanie technologii opartych na mikroczujnikach jest bardzo ograniczone. Wynika to z wysokich kosztów opracowania rozwiązania rozkładającego się na niewielką liczbę sprzedanych egzemplarzy produktu. Problem ten pojawia się w przypadku osób niepełnosprawnych, stanowiących dość wąskie grono odbiorców, których potrzeby zależą od rodzaju niepełnosprawności.(fragment tekstu)

This paper presents the concept of an information system for blind people in local government buildings. Information provided should be relevant to the blind people, and therefore should be not only the official information about the government documents, but also the information about the building objects. Such a system would increase the independence of people who are blind to doing official matters.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Budny J., Dostosowanie budynków użyteczności publicznej - teoria i narzędzia, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Warszawa 2009.
  2. Jakubowski S., Adamowicz-Hummel A., Wykorzystanie urządzeń technicznych w tworzeniu stanowisk pracy dla osób z dysfunkcją wzroku, w: Poradnik pracodawcy osób niewidomych i słabowidzących, Fundacja AWARE Europe, Warszawa 2000.
  3. Raport z badania na temat dostępności budynków administracji rządowej i urzędów centralnych dla osób niepełnosprawnych, Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, marzec 2008.
  4. Trębacz I., Uczeni z AGH opracowują GPS dla niewidomych, "Biuletyn AGH" 2011, nr 47, listopad.
  5. Velázquez R., Wearable Assistive Devices for the Blind, w: Wearable and Autonomous Biomedical Devices and Systems for Smart Environment, red. A. Lay-Ekuakille, S. C. Mukhopadhyay, Springer, Berlin 2010, s. 331-349.
  6. Velazquez R., Fontaine E., Pissaloux E., Coding the environment in tactile maps for real-time guidance of the visually impaired, w: Proc. of IEEE International Symposium on Micro-NanoMechatronics and Human Science, Nagoya (Japan) 2006.
  7. Wagner C., Lederman S., Howe R., Design and performance of a tactile shape display using RC servomotors, w: Proc. of 10th Symposium on Haptic Interfaces for Virtual Environment and Teleoperator Systems, Orlando (Fl) 2002.
  8. Wiśniewski K., Dostępność witryn internetowych instytucji publicznych dla osób niewidomych - raport Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2010.
  9. http://imric.org/news/news/sound-rather-sight-can-activate-seeing-blind-say-imricresearchers [dostęp 04.01.2013].
  10. http://kopalniawiedzy.pl/samochod-niewidomy-prawo-jazdy-kierowca,8013 [dostęp 04.01.2013].
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu