BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nermend Kesra (Uniwersytet Szczeciński), Jankowski Jarosław (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Shihab Ammar
Title
Analiza porównawcza użyteczności wersji obcojęzycznych serwisów internetowych samorządów lokalnych w Polsce
Comparative analysis of version foreign websites local governments in Poland
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2013, nr 29, s. 217-235, rys., tab., bibliogr. 32 poz.
Keyword
Serwis internetowy, Badania empiryczne, Projektowanie witryn WWW
Website, Empirical researches, Design of Web sites
Note
streszcz., summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
Wraz ze wzrostem oczekiwań użytkowników systemów internetowych projektowanie tych systemów wymaga uwzględnienia szeregu aspektów funkcjonalnych. Coraz większego znaczenia nabiera użyteczność, która jest identyfikowana jako atrybut określający łatwość użytkowania interaktywnych urządzeń oraz aplikacji. Mierzenie użyteczności może odbywać się na podstawie dostępu do poszczególnych informacji, sposobu nawigacji, ilości czasu wymaganego do realizacji określonych funkcji. Badania zorientowane na analizy i poprawę użyteczności są prowadzone zazwyczaj w odniesieniu do komercyjnych systemów internetowych, takich jak: serwisy społecznościowe, systemy bankowości elektronicznej czy systemy turystyczne. Inną specyfikę i cele mają zazwyczaj serwisy internetowe jednostek samorządowych. Badania prowadzone w tym obszarze nie są realizowane tak powszechnie jak w systemach komercyjnych.(fragment tekstu)

The aim of the study was to evaluate the level of e-services within the Polish local foreign websites dedicated to foreign investors. The analysis is based on a review of international experience in this field and the selection criteria used in the evaluation of electronic services on the Polish city's website. This paper proposes a methodology for evaluating government websites in terms of services provided and listings for foreigners including distance to services that have received the highest rating. The proposed method allows the selection of the optimization procedure interface within the local government in order to achieve an adequate range of information and content provided adequate to your needs.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Aczel A. D., Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 2. Carstens D. S., Patterson P., Usability Testing of Travel Websites, "Journal of Usability Studies" 2005, vol. 1 (1), s. 47-61.
 3. Cockton G., Woolrych A., Understanding inspection methods: lessons from an assessment of heuristic evaluation, w: Proceedings of People and Computers XV, red. A. Blandford, J. Vanderdonckt, P. D. Gray, Springer-Verlag, London 2001, s. 171-182.
 4. Downstream Utility: The Good, the Bad, and the Utterly Useless Usability Evaluation Feedback, red. E. C. Law, M. C. Lárusdóttir, M. Norgaard, IRIT Press - Toulouse, Toulouse (France), November 6th 2007.
 5. Fox D., Naidu S., Usability Evaluation of Three Social Networking Sites, "Usability News" 2009, vol. 11, issue 1, s. 1-11.
 6. Galitz W. O., The Essential Guide to User Interface Design: And Introduction to GUI Design Principles and Techniques, Wiley Publishing Inc., Indianapolis 2007.
 7. Hellwig Z., Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, "Przegląd Statystyczny" 1968, nr 4.
 8. Hvannberg E. T., Law E. L. C., Larusdotir M. C., Heuristic Evaluation: Comparing ways of finding an reporting usability problems, "Interacting with Computers" 2007, no. 19, s. 255-240.
 9. International Organization for Standarization, International standards, http:// www.iso.org.
 10. Iordache D. D., Marinescu R. D., Gheorghe-Moisii M., Pribeanu C., A case study in formative evaluation of a local administration web site, "RevistaRomână de Interacţiune Om-Calculator" 2010, issue 3 (special issue RoCHI), s. 39-56.
 11. Ivory M., Sinha R., Hearst M., Empirically,Validated Web Page Design Metrics in CHI 2001, ACM Conference on Human Factors in Computing Systems, "CHI Letters" 2001, vol. 3 (1).
 12. Kolenda M., Taksonomia numeryczna. Klasyfikacja, porządkowanie i analiza obiektów wielocechowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 13. Krug S., Nie każ mi myśleć. O życiowym podejściu do funkcjonalności stron internetowych, Helion, Gliwice 2006.
 14. Kukuła K., Metoda unitaryzacji zerowanej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 15. Lee Y., Kozar K. A., Designing usable online stores: A landscape preference perspective, "Inf. Manage." 2009, vol. 46, no. 1, January, s. 31-41.
 16. Mannan M., Oorschot P. C. van, Security and usability: the gap in real-world online banking, w: Proceedings of the 2007 Workshop on New Security Paradigms (NSPW '07), ACM, New York 2008, s. 1-14.
 17. Morville P., Rosenfeld L., Information Architecture for the World Wide Web, O'Reilly, Sebastopol 2006.
 18. Nermend K., A synthetic measure of sea environment pollution, "Polish Journal of Environmetal Studies" 2006, vol. 15, no. 4B, s. 127-129.
 19. Nermend K., Rachunek wektorowy w analizie rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
 20. Nermend K., Taxonomic Vector Measure of Region Development (TWMRR), "Polish Journal of Environmental Studies" 2007, vol. 16, no. 4A.
 21. Nermend K., Vector Calculus in Regional Development Analysis, seria: "Contributions to Economics", Springer, Heidelberg 2009.
 22. Nermend K., Zastosowanie rzutu wektora do budowy miernika syntetycznego, "Przegląd Statystyczny" 2008, nr 3.
 23. Nielsen J., Usability Engineering, Academic Press, New York 1993.
 24. Nielsen J., Loranger H., Prioritizing Web Usability, New Riders, Berkeley 2006.
 25. Pearrow M., Funkcjonalność stron internetowych, Helion, Gliwice 2006.
 26. Pribeanu C., Marinescu R.-D., Iordache D. D., Gheorghe-Moisii M., Exploring the Usability of Municipal Web Sites: A Comparison Based on Expert Evaluation Results from Four Case Studies, "Informatica Economică" 2010, vol. 14, no. 4.
 27. Sears A., Jacko J. A., The Human-Computer Interaction Handbook: Fundamentals, Evolving Technologies, and Emerging Applications, CRC Press, Boca Raton 2007.
 28. Theofanos M., Quesenbery W., Towards the Design of Effective Formative Test Reports, "Journal of Usability Studies" 2005, vol. 1, no. 1, s. 27-45.
 29. Zimmerman D. E., Akerelrea C. A., Usability Testing: An Evaluation Process for Internet Communications, John Wiley & Sons, Inc., The Internet Encyclopedia, 2004.
 30. Becker H., Carey C., ACM SIGCHI curricula for human-computer interaction, 1994, http://sigchi.org.
 31. Marcos Mora M., Rovira Fontanals C., Evaluación de la usabilidad en sistemas de información web municipales: metodología de análisis y desarrollo, Spain 2005, http://www.semanticaweb.net/archives/2005_evaluacion-municipales-isko.pdf.
 32. ONTI, Contents, http://www.sgp.gov.ar/contenidos/onti/onti.htm.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu