BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Palonka Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Wirtualny urząd jako jedna z platform interakcji mediów społecznościowych dla administracji publicznej
The virtual office as one of the social media interaction platforms in public administration
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2013, nr 29, s. 237-250, rys., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Administracja publiczna, Media społecznościowe, e-administracja, e-usługi publiczne
Public administration, Social media, e-government, Public e-services
Note
streszcz., summ.
Abstract
E-government polega na doskonaleniu jakości rządzenia i świadczenia usług administracyjnych z wykorzystaniem Internetu i innych nowoczesnych środków komunikacji. Przekształceniu podlegają zarówno relacje wewnętrzne (tj. urząd-urząd, urząd-pracownicy), jak i relacje zewnętrzne (tj. urząd-obywatel, urząd-podmiot gospodarczy, urząd-usługodawca itp.). E-administracja prowadzi do zwiększenia efektywności działania administracji publicznej w zakresie świadczenia usług, upraszcza załatwianie spraw urzędowych oraz umożliwia uzyskiwanie informacji na ich temat. Stosowane rozwiązania pozwalają na zebranie w jednym miejscu spraw należących do kompetencji różnych jednostek administracji publicznej i udostępnienia ich procedur za pomocą różnych technik komunikacyjnych.(fragment tekstu)

Interaction platform used in social media can be used also in different kind of administration offices. This platform is described as virtual reality characterized by virtual lecture. This tool provides information about issues, rules and places where they can be realized. The main aim of this article is to examine progress level of virtual offices in polish public administration. The paper presents selected polish virtual offices available to citizens. Criteria taken into account included information content and technological advance level. The conclusions from the analysis are described in a summary.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Bielińska-Kuniszewska K., Kuniszewski S., Użyteczne social media, http://www. itwadministracji.pl/numery/maj-2010/uzyteczne-social-media.html [dostęp 06.2012].
 2. Majewski Ł., Social media zmieniają biznes, "Nowoczesne Zarządzanie" 2010, nr 1.
 3. Pacha D., Czym są społeczne media (social media) i o co w tym chodzi?, http://www. goldenline.pl [dostęp 06.2012].
 4. Pająk D., Korzyści z zastosowania wirtualnej rzeczywistości na przykładzie wirtualnego urzędu miasta, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2012.
 5. Palonka J., Sroka H., Wpływ systemów e-biznesu na organizację w aspekcie mikro- i makroekonomicznym, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2010.
 6. http://sitplan.um.bytom.pl [dostęp 04.2012].
 7. http://wirtualnewizyty.galactica.pl/wirtualne-wizyty-w-nieruchomosciach,276 [dostęp 06.2012].
 8. http://wirtualny-urzad.pup.ostrowwlkp.pl [dostęp 04.2012].
 9. http://www.bydgoszcz.uw.gov.pl [dostęp 05.2012].
 10. http://www.gdynia.pl/bip [dostęp 04.2012].
 11. wirtualnykraj.pl [dostęp 08.2012].
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu