BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Papińska-Kacperek Joanna (Uniwersytet Łódzki)
Title
Przyczyny małego zainteresowania elektronicznym składaniem deklaracji PIT
Causes of low interest electronic filing of income tax declarations
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2013, nr 29, s. 251-265, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Podatki, e-administracja, e-usługi
Taxes, e-government, e-services
Note
streszcz., summ.
Abstract
Podatki są podstawowym źródłem dochodów każdego państwa. Z tego powodu wszystkie kraje wprowadzające usługi elektronicznej administracji w pierwszej kolejności wdrażają właśnie elektroniczne rozliczanie podatków. Nie we wszystkich krajach usługa ta jest doceniana przez jej potencjalnych beneficjentów. Celem artykułu jest określenie przyczyn tego zjawiska w Polsce.(abstrakt oryginalny)

The goal of the article is to determine the cause of low usage of the electronic filing annual tax return in Poland. It is the longest existing e-government service not only in Poland. In the article the research findings were presented: conducted in various countries and conducted in Poland by the author.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Carter L., Bélanger F., Citizen Adoption of Electronic Government Initiatives, w: Proceedings of the 37th Hawaii International Conference on System Science, IEEE, 2004.
  2. Dijk J. van, Peters O., Ebbers W., Explaining the acceptance and use of government Internet services: A Multivariate analysis of 2006 survey data in the Netherlands, "Government Information Quarterly" 2008, vol. 25 (3), s. 379-399.
  3. Gallant L. M., Culnan M. J., McLoughlin P., Why People e-File (or Don't e-File) Their Income Taxes, w: Proceedings of the 40th Annual Hawaii International Conference on System Sciences, HICSS, 2007, s. 107b.
  4. Grudzińska-Kuna A., Papińska-Kacperek J., Usługi elektronicznej administracji dla obywateli w Polsce - wybrane aspekty, "Roczniki" Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, z. 24, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
  5. Patos D., Ciechanowicz C., Piper F., The Status of National PKIs - A European Overview, w: Information Security Technical Report 15, 2010, s. 13-20.
  6. Schaupp L. C., Carter L., McBride M. E., E-file adoption: A study of U.S. taxpayers' intentions, "Computers in Human Behavior" 2010, vol. 26 (4), s. 636-644.
  7. Schaupp L., Carter L. D., Antecedents to E-File Adoption: The U. S. Perspective, "eJournal of Tax Research" 2009, vol. 7, no. 2.
  8. Schaupp L. C., Carter L. D., Hobbs J., Electronic Tax Filing: The Impact of Reputation and Security on Adoption, w: 43 rd Hawaii International Conference on System Sciences, HICSS, IEEE, 2010, s. 1-10.
  9. Tax Administration in OECD and Selected Non-OECD Countries: Comparative Information Series 2010, OECD, 2011.
  10. Venkatesh V., Morris M. G., Davis G. B., Davis F. D., User acceptance
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu