BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Drosio Stanisław
Title
The Use of an Extended Data-Dialog-Modeling Paradigm in the Process of Building Decision Support Systems for End Users - the Example of Comarch Factoring Fraud Prevention
Zastosowanie rozszerzonego paradygmatu dane-dialog-modelowanie w procesie budowy systemu wspomagania decyzji użytkownika - przykład systemu Comarch Factoring Fraud Prevention
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2013, nr 158, s. 29-42, rys., bibliogr. 18 poz.
Issue title
User-driven information system development
Keyword
Systemy wspomagania decyzji, Komputerowe wspomaganie decyzji, Faktoring, Zarządzanie ryzykiem
Decision Support Systems (DSS), Computer aided decision making, Factoring, Risk management
Note
summ.
Abstract
Niniejszy artykuł prezentuje praktyczne zastosowanie innowacyjnego podejścia do procesu budowy komputerowych systemów wspomagania decyzji (SWD). Podejście to opiera się na przedstawionym w 1999 roku rozszerzeniu klasycznego paradygmatu Spraqea-Carlsona dane-dialog-modelowanie służącego do budowy systemów wspomagania organizacji. Stanisław Stanek w swojej książce zaproponował dodanie do powyższego narzędzia elementów komunikacji, wiedzy oraz kreatywności. W niniejszym artykule zaprezentowano praktyczne wykorzystanie rozszerzonego paradygmatu w procesie budowy narzędzia Comarch Factoring Fraud Prevention, które wspiera podejmowanie decyzji przez użytkowników końcowych w zarządzaniu ryzykiem na potrzeby realizacji transakcji faktoringowych. (abstrakt oryginalny)

Over the last few years the software house CONSORG S.A. has successfully implemented several business intelligence systems whose architecture is aligned with this extended paradigm. This paper also features a case study demonstrating how the extended Sprague-Carlson paradigm underpinned the development of an innovative decision support tool called Comarch Factoring Fraud Prevention. Within this system was deployed to the decision making process as well as to risk management and data monitoring, hence each of the components - data, dialog, modeling, communication, knowledge and creativity - was instrumental. (fragment of text)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bakker H.R., Klapper L., Udell G.F.: Financing Small and Medium-size Enterprises with Factoring: Global Growth and Its Potential in Eastern Europe. The World Bank, Warsaw 2004.
 2. Binder L.: Risikomanagement im Factoringgeschäft: Analyse, kontrolle und Steuerung des Risikos in der Factoringpraxis. In: K.F. Hagenmüller, H.J. Sommer, U. Brink (eds.): Handbuch des nationalen und internationalen Factoring. Fritz Knapp Verlag, Frankfurt/M. 1997.
 3. Dudycz H.: Hurtownia danych istotnym elementem zaawansowanych systemów informacyjno-analitycznych. In: T. Porębska-Miąc, H. Sroka (eds.): Systemy wspomagania organizacji SWO'2003. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2003.
 4. Ganesan K.: Factor Technology into Your Business. "The Commercial Factor" 2007, Vol. 9, No 3.
 5. http://www.comarch.pl/files_pl/file_1867/factoring_info_strona_1.pdf.
 6. Iannella R., Henricksen K.: Managing Information in the Disaster Coordination Centre: Lesson and Opportunities. In: Proceedings of the 4th International ISCRAM Conference, Delf 2007.
 7. Kostrubała S., Stolecki G., Twardowski Z.: Inteligentna linia analityczna jako platforma budowy systemów wczesnego ostrzegania w strategicznym zarządzaniu organizacją gospodarczą. In: E. Niedzielska, H. Dudycz, M. Dyczkowski (eds.): Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej No 1134, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2005.
 8. Kreczmańska-Gigol K.: Factoring in Poland 2010: Analisys Market Perspectives. Difin, Warsaw 2010.
 9. Kreczmańska-Gigol K.: Profitability of Factoring for Clients and Debtors. Difin, Warszawa 2007.
 10. Sosnowska A.: Innowacje - podstawowe pojęcia. In: A. Sosnowska, S. Łobejko, A. Kłopotek, J. Brdulak, A. Rutkowska-Brdulak, K. Żbikowska (eds.): Jak wdrażać innowacje technologiczne w firmie, poradnik dla przedsiębiorców. Edit Sp. z o.o., Otwock 2005.
 11. Spraque R.W., Carlson E.D.: Building Effective Decision Support Systems. Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ 1982.
 12. Stanek S.: Methodology of Building Organization Support Systems. University of Economics, Katowice 1999.
 13. Stanek S., Drosio S.: A Hybrid Decision Support System for Disaster/ Crisis Management. In: 16th IFIP WG8.3 International Conference on Decision Support Systems. IOS Press, Amsterdam 2012.
 14. Stanek S., Namyslo J., Drosio S.: Developing the Functionality of a Mobile Decision Support System. "Journal of Decision Systems" 2013, Special Issue on Mobile Decision Support Systems: Addressing Challenges of Real-time Decision-making, Vol. 22, No 1.
 15. Stanek S., Sroka H., Twardowski Z.: A Decision Support System in Diagnosing the Financial Condition of an Organization. "Journal of Decision Systems" 2007, Vol. 16, No 2.
 16. Stanek S., Sroka H., Twardowski Z.: A Financial Consulting Support System based on the Data-Dialog-Modeling-Communication-Creativity Paradigm. In: F. Adam, P. Brezillon, S. Carlsson, P. Humphreys (eds.): Papers from the WG 8.3 International Conference on Creativity and Innovation in Decision Making and Decision Support. Ludic Publishing, London 2006.
 17. Twardowski Z., Stanek S., Wartini-Twardowska J.: A Decision Support System Based on the DDMCC Paradigm for Strategic Management of Capital Groups. In: J. Korczak, H. Dudycz, M. Dyczkowski (eds.): Research Papers of Wroclaw University of Economics, Issue No 206/2011, Wroclaw University of Economics Press, Wrocław 2011.
 18. Wiliams C.A., Heines R.M.: Risk Management and Insurance. McGraw-Hill Company, New York 1989.
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu