BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skalik Jan (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Wierzbic Arkadiusz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Zarządzanie wiedzą jako źródło sukcesu małej firmy
Knowledge Management as a Source of Small Company's Success
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 299, s. 94-104, tab., rys., bibliogr. 5 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Wiedza w zarządzaniu współczesną organizacją
Keyword
Zarządzanie wiedzą, Zarządzanie menedżerskie, Audyt, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Sukces przedsiębiorstwa
Knowledge management, Managerial managing, Audit, Small business, Success of the company
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł jest poświęcony zagadnieniu zarządzania wiedzą w małych firmach w kontekście możliwości osiągnięcia sukcesu rynkowego. Badania zostały przeprowadzone za pomocą metody analizy przypadków z wykorzystaniem narzędzia diagnostycznego, tj. audytu zarządzania wiedzą. Do badania wybrano trzy małe, innowacyjne przedsiębiorstwa. Wyniki audytu zarządzania wiedzą wskazują, że firmy, w których lepiej funkcjonuje obszar zarządzania wiedzą, mają lepszą sytuację ekonomiczną i rynkową.(abstrakt oryginalny)

The article is devoted to the issue of knowledge management in small companies in the context of opportunities to achieve success. The study was conducted using the method of case studies with the use of diagnostic tool, such as knowledge management audit. The study was conducted in three small, innovative companies. Knowledge management audit results show that the companies which work better in the knowledge management area have a better economic and market situation.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Bławat F., Przedsiębiorca w teorii przedsiębiorczości i praktyce małych firm, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk 2003.
  2. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa 2004.
  3. Kowalczyk A., Nogalski B., Zarządzanie wiedzą - koncepcja i narzędzia, Difin, Warszawa 2007.
  4. PARP - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Raport. Innowacyjność 2010, Warszawa 2010.
  5. Żemigała M., Holistyczne podejście do zarządzania wiedzą zadaniem współczesnego menedżera, "Przegląd Organizacji" 2007, nr 4.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu