BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Przedborska Agnieszka (Uniwersytet Medyczny w Łodzi), Misztal Małgorzata (Uniwersytet Łódzki)
Title
Zastosowanie metod statystyki wielowymiarowej do oceny wydolności stawów kolanowych u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową leczonych operacyjnie
Using Multivariate Statistical Methods to Assess the Capacity of the Knee Joint Among the Patients Treated Surgically for Osteoarthritis
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (21), 2013, nr 279, s. 321-330, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Keyword
Analiza wielowymiarowa, Analiza skupień, Medycyna
Multi-dimensional analysis, Cluster analysis, Medicine
Note
streszcz., summ.
Abstract
Choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego zajmuje trzecie miejsce na liście chorób zwyrodnieniowych za zmianami zwyrodnieniowymi kręgosłupa i biodra, obejmując około 5% populacji. Zasadniczym celem jej leczenia jest zahamowanie jej postępu, zniesienie dolegliwości bólowych, poprawa wydolności czynnościowej oraz jakości życia pacjentów. W pracy poddano analizie informacje dotyczące pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych leczonych operacyjnie osteotomią nadwięzadłową kości piszczelowej. Celem przeprowadzonych badań było wyodrębnienie grup pacjentów podobnych z punktu widzenia skuteczności i efektów klinicznych zastosowanej metody leczenia.(abstrakt oryginalny)

Osteoarthritis of the knee ranks third, after the degenerative changes of the spine and hips and affects 5% of the population. The main objective of the osteoarthritis in the knee treatment is to prevent the disease progression, to alleviate pain and to improve the quality of life for patients and their functional capacity. Some information of patients treated surgically for osteoarthritis in the knee with high tibial osteotomy were analyzed in the paper. The goal of the study was to identify groups of patients similar in terms of efficacy and clinical effects of this method of treatment.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Kubacki J., Saulicz E., Gieremek K., Możliwości terapii chirurgicznej we wczesnych i późnych okresach zmian zwyrodnieniowych stawu kolanowego (gonartroza), "Fizjoterapia Polska" 2005, vol. 3, no. 5, s. 359-363.
  2. Przedborska A., Waszczykowski M., Pruszyńska M., Analiza wydolności czynnościowej stawów kolanowych u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową leczonych operacyjnie osteotomią nadwięzadłową kości piszczelowej, "Kwartalnik Ortopedyczny" 2010, vol. 4, s. 550-559.
  3. Walesiak M., Gatnar E. (red.), Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R, PWN, Warszawa 2009.
  4. Walesiak M., Uogólniona miara odległości GDM w statystycznej analizie wielowymiarowej z wykorzystaniem programu R, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2011.
  5. Walesiak M., Dudek A., clusterSim package, 2012, URL http://www.R-project.org.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1505-9332
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu