BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pawełoszek Ilona (Politechnika Częstochowska)
Title
Technologie semantyczne w e-administracji. Możliwości i bariery zastosowań
Semantic technologies in e-administration. Challenges and barriers to applications
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2013, nr 29, s. 267-278, bibliogr. 11 poz.
Keyword
e-administracja, Systemy informatyczne, e-usługi publiczne, Administracja publiczna, Technologie semantyczne
e-government, Computer system, Public e-services, Public administration, Semantic technology
Note
streszcz., summ.
Abstract
Poprzez zastosowanie technologii semantycznych możliwe jest zapewnienie interoperacyjności pomiędzy usługami e-administracji i pokonanie barier organizacyjnych, kulturowych i językowych. Dla różnych szczebli administracji publicznej, które są usługodawcami, oznacza to możliwość zaoferowania całkiem nowych e-usług na szeroką skalę, w sposób w znacznym stopniu zautomatyzowany. Zapewnienie interoperacyjności systemów e-administracji jest szczególnie ważne ze względu na realizację założeń otwartego rynku wewnętrznego UE oraz coraz powszechniejszą migrację obywateli Unii. Jednakże wdrożenie semantycznego wspomagania systemów informatycznych administracji publicznej wymaga uzgodnionych na poziomie paneuropejskim, powszechnie obowiązujących ustaleń w zakresie stosowania rozwiązań technologicznych. Rozszerzenie badań nad opisanym w artykule problemem powinno obejmować zagadnienia budowania modeli wiedzy z dziedziny administracji w postaci: ontologii, tezaurusów i słowników w wersjach wielojęzycznych obejmujących możliwie szeroki zakres tematyczny w językach używanych w Unii Europejskiej. (fragment tekstu)

Semantic Web technologies are very promising and powerful tools for supporting communication in dispersed heterogenous environments. A perfect example of such environment is pan-European Administrative Space. Communication between government agencies, and agencies and citizens in UE meets many semantic conflicts resulting from language, cultural and legal differences. The aim of this paper is to present possibilities, challenges and barriers to exploitation of semantic applications in specific sector of public administration.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Berners-Lee T., Hendler J., Lassila O., The semantic web, "Scientific American" 2001, vol. 279 (5), s. 35-43.
 2. Goudos S. K., Loutas N., Peristeras V., Tarabanis K. A., Public Administration Domain Ontology for a Semantic Web Services EGovernment Framework, w: Proceedings of IEEE SCC, 2007, s. 270-277.
 3. Klischewski R., Towards an Ontology for e-Document Management in Public Administration - the Case of Schleswig-Holstein, w: Proceedings of the 36th Annual Hawaii International Conference on System Sciences, vol. 5, IEEE Computer Society, Washington (DC) 2003.
 4. Park J., Ram S., Information systems interoperability: What lies beneath?, "ACM Transactions on Information Systems" 2004, vol. 22 (4), s. 595-632.
 5. Pawełoszek I., Semantyczne zarządzanie procesami biznesowymi w organizacjach rozproszonych, "Zeszyty Naukowe" Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług, Szczecin 2012.
 6. Pawełoszek-Korek I., Rola ontologii w budowaniu relacji biznesowych, "Zeszyty Naukowe" Wyższej Szkoły Bankowości w Poznaniu, z. 32, Poznań 2011, s. 181-191.
 7. Semantic Technologies for E-Government, red. T. Vitvar, V. Peristeras, K. Tabaranis, Springer, Heidelberg 2010.
 8. Wapiennik E., Piotrowicz R., Niepełnosprawny - pełnosprawny obywatel, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, UKiE, Warszawa 2002.
 9. http://is2.lse.ac.uk/asp/aspecis/20070128.pdf [dostęp 20.09.2012].
 10. Olavsrud T., Big Data Problem Plagues Government Agencies, CIO.com - News, June 2012, http://www.cio.com/article/708197/Big_Data_Problem_Plagues_Government_ Agencies [dostęp 09.2012].
 11. Project SemanticGov - Integrated Public Services, http://www.ontotext.com/ research/semgov [dostęp 20.09.2012].
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu