BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sobczak Andrzej (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Koncepcja cyfrowej transformacji sieci organizacji publicznych
The concept of digital transformation of a network of public organizations
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2013, nr 29, s. 279-293, rys., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Organizacje publiczne, Procesy biznesowe, Architektura korporacyjna, Informatyzacja
Public organisations, Business processes, Enterprise architecture, Informatization
Note
streszcz., summ.
Abstract
Szczególnym rodzajem zmiany organizacyjnej jest cyfrowa transformacja (Digital Transformation). Stolterman i Fors wskazują, że może być ona rozumiana jako zmiana, która powoduje, że technologia cyfrowa przenika wszystkie aspekty ludzkiego życia. Natomiast zdaniem Day-Yang, Shou-Weii Tzu-Chuan Chou, cyfrowa transformacja to taka transformacja organizacji, której efektem jest integracja technologii cyfrowych i procesów biznesowych. Ma to prowadzić do powstania nowego modelu funkcjonowania danej jednostki, którego rdzeniem będą cyfrowe technologie. Wreszcie, w raporcie przygotowanym przez MIT Center for Digital Business oraz Capgemini cyfrowa transformacja została określona jako wykorzystanie technologii cyfrowych w celu radykalnej poprawy wydajności lub osiągnięć organizacji. Zdaniem twórców raportu, cyfrowa transformacja wpływa na trzy obszary organizacji: doświadczenia klientów organizacji (zrozumienie potrzeb klientów, wprowadzenie wielu kanałów kontaktu oraz elementów samoobsługi), procesów operacyjnych (procesy wewnętrzne organizacji i środowisko pracy, a także mechanizmy monitorowania wydajności) oraz model działania organizacji.(fragment tekstu)

The article discusses the issue of digital transformation of a network of public organizations. The starting point for discussion was the definition of a network of public organizations. Distinguishing features of this transformation have been identified and defined the structure of the two-dimensions framework necessary for the implementation of such a transformation. The article discusses the issue of digital transformation of a network of public organizations. The starting point for discussion was the definition of a network of public organizations. Distinguishing features of this transformation have been identified and defined the structure of the two-dimensions framework necessary for the implementation of such a transformation.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Avoiding the Pitfalls of eGovernment - 10 lessons learnt from eGovernment deployments, OASIS, wersja 1.0, 12.04.2010, http://www.oasis-egov.org/files/eGov_ Pitfalls_G uidance%20Doc_v1.pdf [dostęp 15.01.2013].
 2. Bal-Woźniak T., Problemy zarządzania sieciami gospodarczymi a realizacja celów modernizacyjnych, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 18, Rzeszów 2011, s. 246-257.
 3. Codagnone C., Wimmer M., Roadmapping eGovernment Research. Visions and Measures towards Innovative Governments in 2020. Results from the EC-funded Project eGovRTD2020, 2007.
 4. Day-Yang L., Shou-Wei C., Tzu-Chuan Chou C., Resource fit in digital transformation: Lessons learned from the CBC Bank global e-banking project, "Management Decision" 2011, vol. 49, issue 10.
 5. Eggers W., Goldsmith S., The New Public Management Imperative: Government by Network, Deloitte, John F. Kennedy School of Government at Harvard University, Cambridge 2004.
 6. Homburg V., Bekkers V., The Back-Office of E-Government, w: Proceedings of the 35th Hawaii International Conference on System Sciences, Hawaii 2002.
 7. Janssen M., Governing and Integrating Public Service Networks, tGov Workshop 2010, United Kingdom 2010.
 8. Möller K., Svahn S., Managing strategic nets: A capability perspective, "Marketing Theory" 2003, vol. 3, no. 2, s. 201-226.
 9. Multichannel Transformation in the Public Sector, Cabinet Office, UK 2006.
 10. Ross J., Weill P., Robertson D., Enterprise Architecture as Strategy: Creating a Foundationfor Business Execution, Harvard Business Review Press, USA 2006.
 11. Sobczak A., Architektura korporacyjna państwa jako narzędzie zarządzania cyfrową transformacją organizacji sektora publicznego, "Roczniki" Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, z. 24, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
 12. Sobczak A., Koncepcja architektury korporacyjnej państwa, w: A. Sobczak, Architektura korporacyjna. Aspekty teoretyczne i wybrane zastosowania praktyczne, Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem, Łódź 2013.
 13. Stolterman E., Fors A., Information Technology and the Good Life, w: Proceedings from IFIP 8.2 Manchester Conference, July 2004.
 14. Westerman G., Calméjane C., Bonnet D., Ferraris P., McAfee A., Digital Transformation: A Road-Map for Billion-Dollar Organizations, USA, November 2011.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu