BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stępniak Cezary (Politechnika Częstochowska)
Title
Kierunki wykorzystania systemów monitoringu miejskiego w zarządzaniu rozwojem miast
Directions of intelligent municipal monitoring systems application in the city development management
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2013, nr 29, s. 296-307, rys., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Technologia informacyjna, Rozwój miasta, Administracja publiczna, Zarządzanie miastem
Information Technology (IT), City development, Public administration, City management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Współczesna technologia informacyjna jest stosowana w coraz to nowych obszarach ludzkiej aktywności. Wykorzystywanie różnego typu systemów informacyjnych w zarządzaniu organizacjami i w administracji publicznej ma kilkudziesięcioletnia historię. Mimo to można wskazać kolejne nowe obszary, w których narzędzia IT mogą znaleźć swoje zastosowanie. (fragment tekstu)

The paper shows possibilities of intelligent municipal monitoring system applying to local management. There are presented two directions: to build new urbanistic order in the city and to enlarge its status in local environment.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Adamek J,M Kosiedowski W., Potoczek A., Słowińska B., Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. problemy teorii i praktyki, Dom Organizatora, Toruń 2001.
  2. Koszajda A., Zarządzanie projektami IT. Przewodnik po metodykach, Helion, Gliwice 2010.
  3. Litwin L., Myrda G., Systemy informacji geograficznej. Zarządzanie dany,mi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS, Helion, Gliwice 2005.
  4. Wrona J., Podstawowe metody kartografii społeczno-gospodarczej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005.
  5. http://www.ctr.pl/pomocinteligentne-systemy-monitoringu-wizyjnego.html[dostęp 05.11.2012]
  6. http://www.wptr.pl[dostęp 05.11.2012].
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu