BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szafrański Bolesław (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie)
Title
Główne wyzwania związane z modernizacją funkcjonowania państwa
The main challenges related to modernization of the functioning of the state
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2013, nr 29, s. 309-324, rys., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Technologia informacyjna, Administracja publiczna, e-administracja
Information Technology (IT), Public administration, e-government
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono problemy związane z modernizacją rządu opartego na technologii IT.Autor przedstawia analizę bieżącej sytuacji w zakresie cyfryzacji i zaleca odpowiednie czynności. W szczególności, twórca proponuje zastosowanie odpowiednio dobranych elementów struktury przedsiębiorstwa.(fragment tekstu)

This article presents some problems related to the modernization of the government based on IT technology. The author presents an analysis of the current situation with regard to digitization, and recommends the necessary actions. In particular, the author proposes the use of appropriately selected elements of the enterprise architecture.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Analiza porównawcza przedsięwzięć informatycznych modernizujących administrację publiczną, zrealizowanych w innych krajach Unii Europejskiej, zbliżonych zakresem do PIP 2007-2010, McKinsey&Company, 2008.
 2. Boni M., Cyfrowy impet, "Siećpospolita", 2012.
 3. Europejskie Ramy Interoperacyjności, EIF version 2.0, Annex II - EIF (European Interoperability Framework) of the Communication "Towards interoperability for European public services", 2010.
 4. Howe J., The Rise of Crowdsourcing, "Wired" 2006, June.
 5. KRMI, Stanowisko w sprawie założeń Centralnego Modelu Danych dla Infrastruktury Informacyjnej Państwa. Prace Zespołu ds. Koordynacji Rozwoju Infrastruktury Informacyjnej Państwa, protokół z posiedzenia KRMI w dniu z 17.04.2009.
 6. KRMI, Szafrański B., Modernizacja administracji publicznej oparta na modelu usługowym funkcjonowania państwa - wybrane zagadnienia, protokół z posiedzenia KRMI w dniu 16.12.2010.
 7. Mój ePUAP: Ogólnopolskie Międzyuczelniane Seminarium "Problemy badawcze i projektowe informatyzacji państwa", 2008 (zbiór prezentacji na użytek seminarium).
 8. Państwo 2.0 - nowy start dla e-Administracji, red. M. Boni, Warszawa 2012.
 9. Ross J.W., Weill P., Robertson D.C., Architektura korporacyjna jako strategia, Emka, Warszawa 2010.
 10. Szafrański B., Najpierw fundament potem Państwo 2.0, XVIII Forum Teleinforma-tyki (materiały konferencyjne), Miedzeszyn 2012.
 11. Szafrański B., Ochrona informacji - problemy nie tylko projektowe, w: Internet. Prawno-informatyczne problemy sieci, portali i e-usług, red. G. Szpor, W. Wiewó- rowski, C.H. Beck, Warszawa 2012.
 12. Tapscott D., Williams A.D., Wikinomia - o globalnej współpracy, która zmienia wszystko, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 13. Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizu-jących zadania publiczne (Dz.U. Nr 64, poz. 565.z późn. zm).
 14. Wstęp do architektury korporacyjnej: Ogólnopolskie Międzyuczelniane Seminarium "Problemy badawcze i projektowe informatyzacji państwa", red. B. Szafrański, A. Sobczak, Warszawa 2008.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu