BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wieczorkowski Jędrzej (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Zastosowanie oprogramowania standardowego w administracji publicznej
Standard software packages in public administration
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2013, nr 29, s. 344-352, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Administracja publiczna, Oprogramowanie, Zarządzanie finansami
Public administration, Software, Financial management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie możliwości i skali zastosowania standardowego (powielarnego) oprogramowania wspierającego zarządzanie w instytucjach administracji publicznej. Zagadnienie dotyczy przede wszystkim systemów informatycznych o charakterze transakcyjnym, w szczególności zintegrowanych pakietów klasy ERP. Użytkownicy oprogramowania o takiej funkcjonalności w skali całej gospodarki wykorzystują głównie standardowe systemy informatyczne przygotowane przez wyspecjalizowanych producentów. Dostawcy takich rozwiązań oferują pakiety o różnym poziomie złożoności, zawierające różną liczbę zaimplementowanych procesów biznesowych, adresowane do organizacji różnej wielkości. Rozbudowane systemy standardowe posiadają zazwyczaj różnorodne mechanizmy dostosowawcze, które pozwalają na kastomizację oprogramowania do potrzeb konkretnych instytucji. Oferowane są uniwersalne systemy ponadbranżowe oraz oprogramowanie branżowe, oparte na najlepszych praktykach danego sektora gospodarczego i podobieństwie realizowanych w nim procesów. Oprogramowanie branżowe może być specjalistycznym systemem informatycznym wytworzonym specjalnie na potrzeby danego sektora lub branżowym rozwiązaniem oferowanym w ramach uniwersalnego kastomizowalnego oprogramowania z predefiniowanymi referencyjnymi procesami przygotowanymi na potrzeby konkretnego sektora gospodarczego.(fragment tekstu)

The article presents possibilities of standard software packages to support a management in public administration in Poland. The paper focuses on transaction systems, in particular integrated ERP packages. Author discusses a problem of the solutions used in the public administration and a market of industry-specific solutions.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Basili V., Boehm B., COTS-Based Systems Top 10 List, "IEEE Computer" 2001, vol. 34 (5), May.
 2. Funds Management (FI-FM), SAP AG. 2001.
 3. http://help.sap.com.
 4. http://www.simple.com.pl/produkty/simpleerp/budzetowanie-dla-jednostek-administracji-publicznej/.
 5. Komputerowe wspomaganie biznesu, red. A. Nowicki, Placet, Warszawa 2006.
 6. Morisio M., Torchiano M., Definition and classification of COTS: a proposal, Proceedings of 1st International Conference on COTS Based Software Systems (ICCBSS), Orlando 2002.
 7. Oberndorf T., Brownsword L., Sledge C., An Activity Framework for COTS-Based Systems, Software Engineering Institute, Paper 54, Pittsburgh 2000.
 8. Projektowanie systemów informatycznych, red. E. Niedzielska, M. Skwarnik, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1993.
 9. Scheer A.-W., Wstęp do informatyki gospodarczej. Podstawy efektywnego zarządzania informacją, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1996.
 10. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 r. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.).
 11. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. 2008 r. Nr 227, poz. 1505 z późn. zm.).
 12. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240).
 13. Wieczorkowski J., Strategia informatyzacji w instytucjach administracji publicznej, "Roczniki" Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, z. 24, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
 14. Wieczorkowski J., Polak P., Customization of Software Packages - Technology and Business Process Perspectives, Proceedings of the IADIS International Conference Information Systems 2010, red. M. Nunes, P. Isaías, P. Powell, IADIS Press, Porto 2010.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu