BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kujaczyński Tomasz (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy)
Title
Zmiany struktur gospodarki polskiej po 1989 roku w świetle przepływów międzygałęziowych
Change of Structures Polish Economy after the Year 1989 in the Light of Input-Output
Source
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 2010, nr 3, s. 75-85, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Struktura gospodarki, Przepływy międzygałęziowe, Teoria transformacji gospodarki, Gospodarka narodowa
Economic structure, Input−Output Model, Transformation theory, National economy
Note
streszcz., summ.
Country
Grecja
Greece
Abstract
W artykule zaprezentowano zmiany, jakie zaszły w gospodarce polskiej w dobie transformacji w świetle przepływów międzygałęziowych. Po dokonaniu charakterystyki bilansu przepływów międzygałęziowych oraz transformacji gospodarczej omówiono skalę i kierunek zmian zachodzących w polskiej gospodarce w zakresie popytu pośredniego i wybranego ciągu technologicznego. (abstrakt oryginalny)

In the paper the input-output model is presented as an instrument that can be applied to estimate the changes of economic structures during long-term period. In the first part of the paper, the author presents the theoretical determinants of analysis of structural changes in economy. In the second part of the paper, the changes of economic structure in Poland are presented. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Balicki W., Makroekonomia, WSB, Poznań 2006.
  2. Leontieff W., Studia nad strukturą gospodarki amerykańskiej, PWN, Warszawa 1963.
  3. Wilczyński W., Ekonomia i polityka gospodarcza okresu transformacji, WSB, Poznań 1996.
  4. Woś A., Zegar J. S., Gospodarka żywnościowa. Problemy ekonomiki i sterowania, PWE, Warszawa 1983.
Cited by
Show
ISSN
1899-9573
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu