BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Orczyk Józef
Title
Znaczenie doktoratu dla teorii i praktyki
Source
Zeszyty Studiów Doktoranckich / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Wydział Ekonomii, 2002, zesz. spec., s. 7-14, tab.
Keyword
Rozprawa doktorska, Nauki ekonomiczne, Wiedza ekonomiczna, Rozwój nauk ekonomicznych, Badania naukowe, Polityka naukowa państwa
Doctoral dissertation, Economic sciences, Economic knowledge, Development of economic sciences, Scientific research, Research policy of the state
Abstract
Kwestia znaczenia, jak i metod przygotowania rozpraw doktorskich ma swą osobną literaturę. Niniejsze uwagi mają charakter wybranych refleksji związanych z koniecznością wyodrębnienia czynników stabilizujących i zmieniających znaczenie doktoratu w naukach ekonomicznych w ostatnich latach w Polsce. Są to zarówno pewne ogólne standardy, jak i specyficzne uwarunkowania związane ze zmieniającym się znaczeniem badań ekonomicznych w Polsce w okresie ostatnich jedenastu lat. (fragment tekstu)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Ustawa o tytule naukowym i stopniach naukowych, Dz. U. Nr 65, art. 11.1.
  2. Informator MEN Szkolnictwo Wyższe 2000. Dane podstawowe. Warszawa 2001.
  3. Boulding K.E., The Skills of the Economic, New York 1958.
Cited by
Show
ISSN
1642-2600
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu