BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szambelańczyk Jan
Title
Metodologiczne aspekty rozprawy doktorskiej
Source
Zeszyty Studiów Doktoranckich / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Wydział Ekonomii, 2002, zesz. spec., s. 15-30, rys., tab.
Keyword
Rozprawa doktorska, Metodologia ekonomii, Metodologia nauki, Prace naukowo-badawcze, Nauki ekonomiczne
Doctoral dissertation, Economic methodology, Methodology of science, Scientific-research work, Economic sciences
Abstract
Dynamicznie rosnąca popularność studiów doktoranckich oraz coraz większe liczby uczestników seminariów doktorskich, w tym zwłaszcza zaocznych, tworzą zapotrzebowanie na odpowiednią "technologię współpracy mistrza z uczniami". Ważność sprawy podnoszą dodatkowo następujące okoliczności. Po stronie doktorantów przede wszystkim: znaczący udział motywacji zewnętrznej uczestników studiów doktoranckich w dążeniu do stopnia naukowego doktora; oczekiwanie na uzyskanie algorytmicznych procedur zrealizowania celu studiów doktoranckich; istotnie ograniczony budżet czasu uczestników seminariów na samodzielne poszukiwania naukowe, w tym zwłaszcza studia literaturowe; relatywnie niski poziom wiedzy metodologicznej i przygotowania do prowadzenia badań naukowych. Po stronie promotorów, nie bez znaczenia dla jakości i efektywności seminarium doktorskiego są m.in.: stosunkowo szeroki zakres zainteresowań doktorantów w porównaniu do specjalizacji promotora; sporadyczność kontaktów z uczestnikami seminarium; nieostrość standardów selekcyjnych, w następstwie prowadzenia przez tego samego promotora różnych typów seminariów (magisterskie, podyplomowe, MBA, doktorskie); wiodący - w niektórych dziedzinach - poziom praktyki w stosunku do krajowej refleksji naukowej na nimi; ograniczony budżet czasu na opiekę nad doktorantami. Powyższe okoliczności stanowią - po części - systemowe determinanty jakości studiów doktoranckich, a zwłaszcza tego ich ogniwa, które obejmuje przygotowanie i obronę rozprawy doktorskiej. (fragment tekstu)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Dz. U. Nr 65 z dnia 27 września 1990 roku.
  2. Beveridge W., Sztuka badań naukowych, Warszawa 1963.
  3. Kozielecki J., Zagadnienia psychologii myślenia, Warszawa 1968.
  4. Mielcarek J., Naukowe formułowanie problemów, w: Wstęp do badań ekonomiczno-społecznych. Poradnik dla seminariów, pod red. J. Orczyka i J. Szambelańczyka. Skrypty Uczelniane - Zeszyt 329, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1984.
  5. Orczyk J., Zarys metodyki pracy umysłowej, PWN, Warszawa 1988.
Cited by
Show
ISSN
1642-2600
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu