BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gerczyński Marek
Title
Expectations on the Reinforcing Steel Market
Source
Zeszyty Studiów Doktoranckich / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Wydział Ekonomii, 2007, nr 32, s. 31-50, tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Rynek żelaza i stali, Rynek, Przemysł hutniczy, Hutnictwo, Ceny
Iron and steel market, Market, Smelting industry, Metallurgy, Prices
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Arthur W. B., Complexity in Economic and Financial Markets, w: Complexity 1995.
  2. Fama E. F., Foundations of Finance, Portfolio decisions and securities prices, Basic Books Inc, New York 1976.
  3. Hall P., Innovation, Economics and Evolution, Harvester Wheatheaf, New York 1994.
  4. Informacja o wynikach kontroli restrukturyzacji i przekształceń własnościowych w hutnictwie żelaza i stali, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2003.
  5. Keynes J. M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, PWN, Warszawa 1985.
  6. Knight F. H., Risk, uncertainty, and profit, Hart, Schaffher&Marx, Boston 1921.
  7. Muth J. A., Rational Expectations and the Theory of Price Movements, in: Econometrica 1961.
  8. Traktat o przystąpieniu do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej, Protokół nr 8, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L236 z 23 września 2003.
Cited by
Show
ISSN
1642-2600
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu