BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Siudek Tomasz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Snarski Paweł (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Chodera Beata (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Konkurencyjność banków komercyjnych i spółdzielczych w Polsce
Competitiveness of Commercial and Cooperative Banks in Poland
Source
Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2013, t. 100, z. 2, s. 25-36, rys., tab., bibliogr. 32 poz.
Annals of Agricultural Economics and Rural Development
Keyword
Banki komercyjne, Banki spółdzielcze, Konkurencyjność
Commercial banks, Cooperative banks, Competitiveness
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem pracy jest określenie poziomu konkurencyjności wybranych banków komercyjnych i spółdzielczych w Polsce za pomocą syntetycznego wskaźnika. Z uzyskanych danych wynika, że najbardziej konkurencyjnymi bankami w Polsce były banki komercyjne, a najmniej banki spółdzielcze. W rankingu badanych banków najwyższy poziom konkurencyjności wykazywał Alior Bank S.A., a najniższy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim. (abstrakt oryginalny)

The objective of this work is to determine the level of competitiveness of selected commercial banks and cooperative banks in Poland by using synthetic index. The obtained data show that the most competitive banks in Poland are commercial banks, and the least competitive are cooperative banks. In the ranking of the surveyed banks the highest level of competitiveness had Alior Bank S.A. and the lowest level had Cooperative Bank in Sokolow Podlaski. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamkiewicz-Driwłło H.G. 2002: Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw, PWN, Warszawa, s. 12.
 2. Ambastha A, Momaya K. 2004: Competitiveness of firms: Review of theory, frameworks and models, "Singapore Management Review", vol. 26(1), s. 45-61.
 3. Angelini P., Cetorelli N. 1999: Bank competition and regulatory reform: the case of the Italian Banking Industry, Federal Reserve Bank of Chicago, "Working Paper Series", vol. 99, s. 7-46.
 4. Barker T., Kohler J. 1996: Environmental policy and competitiveness, "Environmental Policy Research Briefs", nr 2, s. 165-182.
 5. Barth J., Caprio G., Levine R. 2001: Bank regulation and supervision: what works best? World Bank, s. 205-248.
 6. Beck T., Demirguc-Kunt A., Maksimovic V. 2004: Bank competition and access to finance: International evidence, "Journal of Money, Credit, and Banking", vol. 36, s. 627-648.
 7. Berger A. 2003: Technological progress and the banking industry, "Journal of Money, Credit and Banking", vol. 35, s. 141-176.
 8. Berger A., Hannan T. 1989: The Price - Concentration Relationship in Banking, "Review of Economics and Statistics", vol. 71, s. 291-299.
 9. Besanko D., Thakor A. 1992: Banking deregulation: allocational consequences of relaxing entry barriers, "Journal of Banking and Finance", vol. 16, s. 909-932.
 10. Buckley P.J., Pass C.L., Prescott K. 1988: Measures of International Competitiveness: A Critical Survey, "Journal of Marketing Management", vol. 4(2), s. 175-200.
 11. Chao-Hung W., Li-Chang H. 2010: The influence of dynamic capability on performance in the higt technology industry: the moderating roles of governance and competitive posture, "African Journal of Business Management", vol. 4(5), s. 562-577.
 12. Claessens S., Demirgüç-Kunt A., Huizinga H. 2001: How does foreign entry affect domestic banking markets? "Journal of Banking and Finance", vol. 25, s. 891-911.
 13. Claessens S., Dobos G., Klingebiel D., Laeven L. 2003: The growing importance of networks in finance and its effects on competition, [w] Innovations in financial and economic networks, A. Nagurney (ed.), Cheltenham, Elgar, s. 110-135.
 14. Claessens S., Leaven L. 2004: What drives bank competition? Some international evidence, "Journal of Money, Credit and Banking", vol. 36(3), s. 563-583.
 15. Degryse H., Ongena S. 2002: Distance, lending relationships and competition, University of Tilburg, "Working Paper", s. 231-266.
 16. Devlin J., Ennew CH.T. 1997: Understanding compétitive advontage in retail financial services, "International Journal of Bank Marketing", vol. 15(3), s. 81.
 17. Dobosz M. 2001: Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników badań, Wyd. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa.
 18. Eschenbach F., Francois J. 2002: Financial sector competition, services trade and growth, "Tinbergen Institute Discussion Papers", nr 02-089/2, Tinbergen Institute. European Commission 2001: Competitiveness of European Manufacturing, DG Enterprise, Brussels.
 19. Flejterski S. 1984: Istota i mierzenie konkurencyjności międzynarodowej, "Gospodarka planowa", nr 9, s. 8.
 20. Harasim J. 2009: Bankowość detaliczna w Polsce, Wyd. CeDeWu, Warszawa.
 21. Jajuga K. 1993: Statystyczna analiza wielowymiarowa, PWN, Warszawa.
 22. Jonas A. 2002: Strategie konkurencji na rynku usług bankowych w Polsce, Wyd. Menadżera i Bankowca, Warszawa.
 23. Krugman P. 1994: Competitiveness: A dangerous obsession, "Foreign affairs", vol. 73(2), s. 28-44.
 24. Lech A. 2011: Definicje i miary międzynarodowej konkurencyjności gospodarki, "Gospodarka w teorii i praktyce", nr 2(9), s. 70.
 25. Piocha S., Radlińska K. 2008: Konkurencja i konkurencyjność sektora banków komercyjnych, "Zeszyt Naukowy", nr 2 Instytutu Ekonomii i Zarządzania, Koszalin, s. 4-12.
 26. Porter M.E. 1980: Estrategia competitiva: Técnicas para el análisis de sectores industrials y la competencia, CECSA, México.
 27. Porter M.E. 1990: The competitive advantage of nations, The Free Press, New York.
 28. Scott B.R., Lodge G.C. 1985: US competitiveness in the world economy, Harvard Business School Press, Boston.
 29. Stankiewicz M.J. 2002: Determinanty konkurencyjności polskich przedsiębiorstw: sposoby i warunki umacniania konkurencyjności przedsiębiorstw w perspektywie globalizacji gospodarki, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 78-79.
 30. Uri P. 1971: Bericht uber die Wettbewerbsfa higkeit der Europa ischen Gemeinschaft, Luxembourg.
 31. Wziatęk-Kubiak A. 2003: Konkurencyjność polskiego przemysłu, Wyd. Bellona, Warszawa, s. 18.
Cited by
Show
ISSN
2299-9566
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu