BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żółtaszek Agata (University of Lodz, Poland)
Title
Spatial Microsimulation Analysis of Proportion of Out-Of-Pocket Pharmaceutical Expenditures in Household Income in Poland In the Years 2010-2018
Przestrzenna analiza mikrosymulacyjna udziałów bezpośrednich wydatków farmaceutycznych w dochodach gospodarstw domowych w Polsce w latach 2010-2018
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2013, t. 292, s. 91-103, tab., rys., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Spatial Econometrics and Regional Economics Analysis
Keyword
Rynek farmaceutyczny, Wydatki gospodarstw domowych, Analiza przestrzenna
Pharmaceutical market, Household expenditures, Spatial analysis
Abstract
W Polsce aż 30% finansowania ochrony zdrowia pochodzi bezpośrednio od gospodarstw domowych, co wpływa negatywnie na ekonomiczno-społeczne aspekty ich funkcjonowania. Niezbędne jest badanie zarówno bieżących jak i przyszłych wydatków indywidualnych na świadczenia medyczne. Narzędziem wspomagającym prognozowanie wartości zmiennych z zakresu ekonomiki zdrowia mogą okazać się mikrosymulacje. Celem badania jest zastosowanie eksperymentu mikrosymulacyjnego do analizy przyszłych udziałów prywatnych bezpośrednich wydatków farmaceutycznych w dochodzie gospodarstw domowych w Polsce. Uzyskane wyniki posłużą do przeprowadzenia przestrzennych analiz według województwach w latach 2010-2018. (abstrakt oryginalny)

In Poland 30% of healthcare expenditures are directly covered by households. This high fraction has a negative impact on households' socioeconomic status. Analyzing current and future individual expenditures on healthcare is crucial and microsimulation may be useful for forecasting health economic variables. The aim of this research was to apply a microsimulation to analyze the proportion of direct pharmaceutical expenditures in household income in Poland in the years 2010-2018. The results were used to perform a spatial analysis over provinces in Poland. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baltagi, B. H. (2005), Econometric Analysis of Panel Data, John Wiley and sons Ltd.
 2. Cameron A., Trivedi P. (2005), Microeconometrics. Methods and Applications. Cambridge University Press, New York.
 3. Luffman, J.(2005), Out-of-pocket spending on prescription drugs, Statistics Canada, Catalogue no. 75-001-XIE.
 4. Owczarczuk, M., (2010), Modele zmiennych ograniczonych, (w:) Mikroekonometria. Modele i metody analiz danych indywidualnych, red. Gruszczyński, M., Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 5. REPORT "Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce- Zielona Księga II", wersja trzecia Ministerstwo Zdrowia, Warszawa, 29 August 2008.
 6. Skrzypczak, Z. (2010.a), Skala obciążeń polskiego społeczeństwa wydatkami na ochroną zdrowia, (w:) Zdrowie publiczne 120 (2), s. 109-110.
 7. Skrzypczak, Z. (2010.b), Lekomania globalna, (w:) Menedżer zdrowia 2/2010, s. 34-38.
 8. STATA manual: STATA longitudinal data/panel data reference manual release 11 s. 448.
 9. Żółtaszek (2011), Mikrosymulacje - podstawy teoretyczne i wybrane zastosowania, (w:) Mikroekonometria w teorii i praktyce.
 10. Żółtaszek, A., Jewczak, M. (2011), Spatial and dynamie analysis of healthcare expenditures in OECD countries, (in:) Spatial econometrics and regional economic analysis, Suchecki, B. (ed.), Folia Oeconimica 252, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Lodz.
 11. http://www.stat.gov.pl/bdlen/app/strona.html?p_name=indeks
 12. http://stats.oecd.org/Index.aspx
 13. http://www.ecosante.Org/OCDEENG/411000.html
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu